Zaštita privatnosti korisnika usluga


Zaštita privatnosti korisnika usluga


U Agenciji je zaprimljen zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositelj u bitnome navodi kako  zaprima telefonske pozive od agencije za naplatu potraživanja a vezano za nepodmirena dugovanja prema operatoru.
S time u vezi Agencija je odbila zahtjev podnositelja u dijelu u kojem se podnositelj poziva na uznemiravanje putem telefona budući da u tom dijelu Agencija nije nadležna za postupanje.
S druge strane, Agencija je utvrdila da je operator postupao netransparentno, nedosljedno i nefunkcionalno što je dovelo do pravne nesigurnosti u pogledu disponiranja sa osobnim podacima podnositelja budući da je operator istodobno prosljeđivao osobne podatke podnositelja različitim pravnim subjektima u istu svrhu.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag