Zaštita privatnosti na radnom mjestu


Zaštita privatnosti na radnom mjestu


03.02. 2017. Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je predstavku iz Općine B. kojom se traži nadzor uvjeta rada službenika i namještenika Općine B. zbog postavljanja video nadzora bez odluke nadležnog općinskog tijela, odnosno provedba nadzora radi utvrđenja da li je video nadzor u Općini B. uspostavljen sukladno Zakonu. Agencija je provela nadzor tijekom kojeg je utvrđeno da je postavljanjem video nadzornih kamera u konkretnom slučaju grubo narušena privatnost, dostojanstvo i integritet zaposlenika na njihovom radnom mjestu, te isto nije sukladno odredbama članka 43. Zakona o zaštiti na radu, a sve imajući u vidu kako i zaposlenici na radnom mjestu također uživaju određeni (reducirani) opseg zaštite privatnosti i osobnih podataka.
Rješenje- Video nadzor na radnom mjestu

 

20. 09. 2015. Agencija je po službenoj dužnosti a temeljem obavijesti nadležnog državnog tijela donijela Rješenje kojim je zabranila poligrafsko ispitivanje radnika od strane poslodavca te je naložila brisanje osobnih podataka prikupljenih poligrafskim ispitivanjem.
U ovoj upravnoj stvari utvrđeno je da se radi o grubom, neopravdanom i neprimjerenom zadiranju u privatnost radnika pri čemu je naznačeno da se provjera lojalnosti radnika može postići manje invazivnom metodom obrade osobnih podataka. Rješenje-poligrafsko ispitivanje radnika od strane poslodavca

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag