HR | EN

logo
header pozadina-min

Jedan je od najvažnijih ciljeva Agencije je podizanje svijesti građana, voditelja i izvršitelja obrade o potrebi i važnosti zaštite osobnih podataka i privatnosti kao temeljnih ljudskih prava ugrađenih u Povelju Europske unije o temeljnim pravima i u Ustav Republike Hrvatske.

Uspjeh Uredbe ovisi o dobroj informiranosti svih dionika (prvenstveno poslovnih subjekata koji obrađuju podatke, javnog sektora i građana). Na nacionalnoj razini za informiranje zadužena su prvenstveno tijela za zaštitu podataka te su ona prva kontaktna točka za voditelje obrade, izvršitelje obrade i pojedince. Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao tijelo nadležno za nadzor nad provedbom Opće uredbe u Republici Hrvatskoj, najpozvanija je da poduzećima i javnom sektoru objasni obveze iz Uredbe te da građane upozna s njihovim pravima.

Također, zadaće Agencije vezano za podizanje razine svijesti šire javnosti o zaštiti osobnih podataka i općenito privatnosti proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sukladno članku 57. Opće uredbe, svako nadzorno tijelo na svom području:

  • promiče javnu svijest o rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom te njihovo razumijevanje. Aktivnosti koje su posebno namijenjene djeci moraju dobiti posebnu pozornost;
  • promiče osviještenost voditelja obrade i izvršitelja obrade o njihovim obvezama iz ove Uredbe

Ciljevi koje Agencija nastoji postići kroz organizaciju edukacija, konferencija, predavanja, dana otvorenih vrata, informativnih dana za građane, provedbu EU projekata, kampanja, istražvanja, radionica i prigodnih događanja su:

  1. Povećanje svijesti građana o važnosti zaštite osobnih podataka, njihovim pravima iz Opće uredbe i o zlouporabama u slučaju neopreznog postupanja s osobnim podacima.
  2. Povećanje znanja voditelja, izvršitelja obrade i službenika za zaštitu podataka o obvezama iz Opće uredbe i pravima građana te jačanje kapaciteta za provedbu Opće uredbe.
  3. Kreiranje pozitivnog imidža Agencije kod svih ciljnih skupina kroz kroz otvorenu, jasnu i transparentnu komunikaciju i proaktivnu suradnju sa svim dionicima.

Također, službenici Agencije sudjeluju kao predavači i govornici na događanjima kao što su konferencije, stručni skupovi, panel rasprave, predavanja u odgojno-obrazovnim i znanstvenim ustanovima  Republici Hrvatskoji i inozemstvu.

I

Kampanja podizanja svijesti za službenike za zaštitu podataka

X
Skip to content