HR | EN

logo
header pozadina-min

22. veljače 2022. EDPB usvojio Smjernice o kodeksima ponašanja kao alatu za transfere osobnih podataka

Bruxelles, 23. veljače – EDPB je usvojio pismo kao odgovor Odboru Europskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) u vezi s Drugim dodatnim protokolom uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu, te s obzirom na dva prijedloga Europske komisije za odluke Vijeća kojima se državama članicama odobrava potpisivanje i ratificiranje Protokola.

U svom odgovoru EDPB podsjeća da razina zaštite osobnih podataka prenesenih u treće zemlje koja proizlazi iz Protokola mora biti u bitnome jednaka razini zaštite Europske unije. EDPB se također poziva na mišljenje EDPS-a o prijedlozima Komisije i ističe neke od ključnih točaka.

EDPB pozdravlja zaštitne mjere uključene u Protokol, kao što su odredbe o nadzoru. Međutim, EDPB je izrazio žaljenje jer Protokol ne osigurava da se informacije vezane za pravo ispitanika na pristup osobnim podacima pružaju besplatno.

EDPB preporučuje da države članice zadrže pravo da ne primjenjuju odredbu o izravnoj suradnji koja omogućuje tijelima trećih zemalja da izravno zatraže od pružatelja usluga EU-a otkrivanje određenih vrsta podataka (pristupnih brojeva). To bi pomoglo da se osigura značajnije sudjelovanje pravosudnih ili drugih neovisnih tijela EU-a u pregledu takvih zahtjeva.

Nakon javnog savjetovanja, EDPB je usvojio konačnu verziju Smjernica o kodeksima ponašanja kao alata za transfere osobnih podataka, uzimajući u obzir povratne informacije dobivene od dionika. Glavna svrha smjernica je pojasniti primjenu članaka 40 (3) i 46 (2) (e) GDPR-a. Ove odredbe propisuju da, nakon odobrenja od strane nadležnog nadzornog tijela i nakon što Europska komisija odobri opću valjanost kodeksa ponašanja unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP), kodeks također mogu koristiti voditelji i izvršitelji obrade u trećim zemljama kako bi osigurali odgovarajuće zaštitne mjere za prijenos podataka izvan EGP-a.

EDPB je usvojio pismo o odgovornosti za umjetnu inteligenciju. U svom pismu, EDPB pozdravlja inicijativu Europske komisije za prilagodbu pravila o odgovornosti digitalnom dobu i umjetnoj inteligenciji (AI), u svjetlu ocjene Direktive o odgovornosti za neispravan proizvod. Između ostalog, EDPB smatra relevantnim ojačati režim odgovornosti pružatelja sustava umjetne inteligencije, kako bi voditelji i izvršitelji obrade mogli imati povjerenja u takve sustave. Osim toga, sustavi umjetne inteligencije moraju uzimati u obzir načela tehničke i integrirane zaštite osobnih podataka tijekom cijelog životnog ciklusa sustava umjetne inteligencije.

Konačno, EDPB je imenovao Georgia Panagopoulou za predstavnika i Konstantinosa Limniotisa kao zamjenu za sudjelovanje u ENISA-inoj novoformiranoj skupini za certifikaciju za kibernetičku sigurnost (SCCG). SCCG će savjetovati ENISA-u i Europsku komisiju o strateškim pitanjima u vezi s certifikacijom kibernetičke sigurnosti.			
A

Povezano

Agencija pokreće nadzorno postupanje nad HZZO

Agencija pokreće nadzorno postupanje nad HZZO

Agencija za zaštitu osobnih podataka temeljem napisa iz medija pokrenut će žurno nadzorno postupanje nad Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zbog mogućeg kibernetičkog napada. Ovim putem upozoravamo građane da e-poruke koje zaprime od "Hrvatskog zavoda za...

X
Skip to content