Traženje na uvid osobne iskaznice od strane zaštitara


Traženje na uvid osobne iskaznice od strane zaštitara


Agencija je zaprimila upit vezano uz dopustivost uvida u osobnu iskaznicu od strane zaštitara. Nastavno na upit navodimo sljedeće:

Osobni podaci sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) moraju se obrađivati pošteno i zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban pravni temelj i zakonita svrha.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka propisan je u članku 7. citiranog Zakona, sukladno kojem se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom ili u drugim slučajevima navedenima u predmetnom članku.

U opisanom slučaju u primjeni je Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine, br. 68/03. do 139/10.), kao poseban zakon, koji u članku 32. propisuje kako čuvar i zaštitar mogu provjeriti identitet osobe prilikom ulaska i izlaska iz štićenog objekta ili prostora uvidom u njezinu osobnu iskaznicu ili uvidom u drugu javnu ispravu s fotografijom.

Dakle, iz citirane zakonske odredbe je razvidno da se identitet osobe može provjeriti  uvidom i u drugu javnu ispravu s fotografijom. U slučaju prikupljanja (upisivanja) osobnih podataka sa osobne iskaznice, tj. drugog identifikacijskog dokumenta ukazujemo kako je primjenom načela razmjernosti u obradi osobnih podataka dopušteno  u svrhu identifikacije prikupiti podatke posjetitelja samo u nužnom opsegu (primjerice: ime i prezime te broj osobnog dokumenta).

S obzirom na drugi dio upita, navodimo kako s aspekta pravnog okvira zaštite osobnih podataka ne nalazimo prepreke da pravosudni policajac zadrži osobnu iskaznicu, tj. drugi identifikacijski dokument posjetitelja u svrhu njegove identifikacije, odnosno pod uvjetom da se isti dokumenti ne koriste u druge svrhe.

 
 
  Natrag