Uvid u osobne podatke kandidata izabranih na natječaju


Uvid u osobne podatke kandidata izabranih na natječaju


U konkretnom slučaju se navodi da je dječji vrtić koji je raspisao natječaj za popunjavanje radnog mjesta odbio zahtjev sudionika natječaja za uvid u natječajnu dokumentaciju koju je dostavio primljeni kandidat, s obrazloženjem da bi takav uvid bio suprotan odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst, dalje u tekstu: ZZOP).

Razvidno je da su osobni podaci u predmetnom slučaju prikupljani od strane dječjeg vrtića (voditelja zbirke osobnih podataka sukladno čl. 2. st. 1. toč. 4. ZZOP-a) na temelju privole kandidata (ispitanik sukladno čl. 2. st. 1. toč. 1. ZZOP-a) u svrhu provođenja natječajne procedure za popunjavanje predviđenih radnih mjesta. S tim u vezi Agencija je navela da se sukladno čl. 6. st. 2. ZZOP-a osobni podaci mogu prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

Nadalje, Agencija je istaknula kako se u ovom konkretnom slučaju u odnosu na sudionika predmetnog natječaja koji nije izabran ne radi o nekoj drugoj daljnjoj obradi istih osobnih podataka već o obradi (uvidu) u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja, a svrha je provođenje natječajne procedure. Također, budući da je i prigovor sastavni dio cjelokupne procedure određenog natječaja, to postoji pravo sudionika konkretnog natječaja na uvid u natječajnu dokumentaciju i sadržane osobne podatke kandidata (relevantne za provedbu natječaja i izbor) koji je izabrankako bi se kandidatu koji nije izabran omogućilo ulaganje prigovora (zakonom propisanih pravnih lijekova).

Agencija je također istaknula da je uvid moguć isključivo u odnosu na one kvalifikacije (osobne podatke) izabranog kandidata koje su ujedno i uvjeti natječaja.

 
 
  Natrag