Uvid u osobnu iskaznicu


Uvid u osobnu iskaznicu


Agencija je zaprimila upit o tome da li je zakonito da učenici osnovne škole na ulasku u školu traže osobne iskaznice posjetitelja škole, tj. da li je zakonito da se isto traži na ulasku u Dom za starije i nemoćne osobe.

S time u vezi navodimo sljedeće:

Osobni podaci sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) moraju se obrađivati pošteno i zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban pravni temelj i zakonita svrha.

Pravni temelj propisan je u članku 7. citiranog Zakona, sukladno kojem se osobni podaci  smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom, u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka ili u drugim slučajevima navedenima u predmetnom članku.

U opisanom slučaju ne postoje prepreke da se traži uvid u osobne iskaznice u svrhu identifikacije posjetitelja, tj. zaštite i sigurnosti objekta i posjetitelja škole, kao i Doma za starije i nemoćne osobe, pri čemu se razumijeva da se iste isprave ne smiju kopirati/skenirati, budući da bi se u tom slučaju radilo o prikupljanju osobnih podataka u prekomjernom opsegu za koje ne postoji zakonita svrha niti valjani pravni temelj propisan posebnim zakonom ili internim aktom donesenim na temelju zakona.
Konačno, napominjemo i kako se predmetni osobni podaci koji su upisani u odgovarajuću evidenciju posjetitelja protekom svrhe u koju su upisani moraju brisati (članak 12. stavak 2. citiranog Zakona).

 
 
  Natrag