HR | EN

logo
header pozadina-min

Videonadzor 

Prosljeđivanje snimki prikupljenih videonadzornim sustavom trećoj osobi

Objavljeno 11.8.2023.

Agencija je zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva ističe kako je predstavnica suvlasnika stambene zgrade, u kojoj je podnositelj ujedno vlasnik stana, bez njegovog znanja i pristanka proslijedila njegove privatne fotografije i snimke snimljene putem videonadzornih kamera postavljenih u predmetnoj stambenoj zgradi trećoj osobi. S tim u vezi podnositelj ističe kako je treća osoba navedene fotografije i snimke upotrijebila u svrhu vođenja sudskog postupka.

U konkretnom slučaju, dostavu snimki nisu zatražila nadležna državna tijela kako je to propisano člankom 28. stavkom 5. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a niti drugi poseban zakon, Agencija ne nalazi pravnu osnovu za prosljeđivanje osobnih podataka podnositelja zahtjeva od strane predstavnice suvlasnika predmetne stambene zgrade trećoj osobi.

Imajući u vidu odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te okolnosti i činjenice koje su utvrđene u cjelokupno provedenom postupku, u konkretnom slučaju za prosljeđivanje fotografija/snimaka koje sadrže osobne podatke podnositelja zahtjeva trećoj osobi nije postojala zakonita svrha i pravna osnova iz članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno nisu bile ispunjene pretpostavke iz članka 28. stavka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Opširnije u Rješenju.

Snimanje javne površine protivno čl. 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Objavljeno 10.8.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako je na adresi X osoba X (vlasnik) postavio dvije kamere na metalnim stupovima koje su usmjerene prema nekretninama u vlasništvu podnositelja zahtjeva i njegovog oca te prema putu kojim se koriste i drugi građani. 

Utvrđeno je da su videonadzorne kamere postavljene od strane osobe X, na metalnim stupovima koje svojim zahvatom prekomjerno zahvaćaju javnu površinu/put razvrstan kao „javno dobro putevi i vode x“, protivne članku 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Opširnije u Rješenju.

Videonadzor poslovnog prostora u zgradi

30.12.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanjem povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako je tvrtka, koja ima poslovni prostor na trećem katu u zgradi, postavila u i na zgradi tri kamere koje kontinuirano snimaju sve što se događa oko zgrade, da je nedavno postavljena i kamera koja s 3. kata snima ulaz u garaže suvlasnika, iako navedena tvrtka nema parkirna mjesta niti garaže u tom dvorištu, da kamera postavljena na ulazna vrata nije dio portafona, već kontinuirano snima sve koji ulaze i izlaze iz zgrade.

Prilikom nadzora koji je provela Agencija, utvrđeno je da se videonadzorni sustav u vlasništvu društva sastoji od jedne videonadzorne kamere i videosnimača, da je kamera postavljena iznad ulaznih vrata istog društva i zahvatom obuhvaća ulaz u prostor gdje se nalazi društvo tj. otirač ispred vrata. Obavijest o postavljenom videonadzornom sustavu vidljivo je izvješena na ulazu u prostor navedenog društva i sadrži informacije propisane člankom 27. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

U odnosu na postavljenu videonadzornu kameru na ulazu u stambenu zgradu kod portafona, ista je spojena na antenski sustav zgrade bez snimača i dostupna u svakom od 24 stana na AV kanalu televizora, a kupnja i postavljanje financirano je iz sredstava pričuve zgrade uz tadašnju suglasnost suvlasnika. 

Što se tiče navoda podnositelja zahtjeva o postojanju treće kamere postavljene na vanjskoj fasadi zgrade u visini 3. kata, ista nije primijećena tijekom provedbe nadzora.

Imajući u vidu odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, te činjenice i okolnosti koje su utvrđene prilikom provođenja nadzornih aktivnosti, proizlazi kako u opisanom slučaju nije došlo do povrede odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,  stoga zahtjev nije osnovan.

Više u Rješenje_videonadzor poslovnog prostora u zgradi

Zabrana snimanja javne površine i prostora u vlasništvu drugih osoba

30.12.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je podnesak u kojem se navodi da su stanari na stambenom objektu postavili dvije videonadzorne kamere koje kutom snimanja zahvaćaju javnu površinu i prostor u vlasništvu /suvlasništvu drugih osoba.

U ovoj upravnoj stvari utvrđeno je kako videonadzorna kamera postavljena na fasadi stambenog objekta svojim zahvatom prekomjerno zahvaća javnu površinu/ ulicu , protivno članku 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te prostore u vlasništvu drugih osoba, odnosno da su se videonadzornim sustavom obrađivali osobni podaci ispitanika bez postojanja valjane pravne osnove, a čime je postupano protivno odredbama članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više u Rješenje_zabrana snimanja javne površine

Videonadzor u stambenoj zgradi

7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka pojedinih suvlasnika stambene zgrade u kojem isti navode kako je jedan od suvlasnika stambene zgrade na navedenoj adresi postavio videonadzornu kameru na stubištu, iznad ulaznih vrata u stan, a koja prema navodima istih snima prostor ulaznih vrata u stambenu zagradu te stepenište stana. S tim u vezi isti navode kako svi suvlasnici stambene zagrade koriste navedene prostore. Također u zahtjevu za zaštitu prava navodi se kako je videonadzorna kamera postavljena bez prethodne ili naknadne obavijesti o postavljenju istih te kako nije tražena privola suvlasnika stambene zgrade za postavljanje videonadzornog sustava. Zahtjev nije osnovan. Agencija drži kako se u konkretnom slučaju ne radi o obradi osobnih podataka budući da ne postoji sustav pohrane kao strukturirani skup osobnih podataka, točnije ne dolazi do pohrane snimki-video zapisa, a time ni do izvršavanja radnji na osobnim podacima (snimanja).

Videonadzor-u-stambenoj-zgradi

Videonadzor dvorišta nekretnine u suvlasništvu

7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka je zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako je na nekretnini koja je u suvlasništvu triju osoba postavljen videonadzorni sustav sa ukupno tri videokamere koje snimaju dvorište nekretnine u suvlasništvu, a čiji je većinski vlasnik podnositelj zahtjeva. Zahtjev je osnovan. U navedenom slučaju u primjeni je članak 31. stavak 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, koji propisuje da je za postavljanje videonadzornog sustava na stambenim zgradama koje su u suvlasništvu potrebna 2/3 suglasnost suvlasnika, a koja se računa po suvlasničkim udjelima. U postupku je utvrđeno kako suvlasnici nisu imali potrebnu 2/3 suglasnost za obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora na predmetnoj nekretnini. Utvrđeno je da je podnositelj zahtjeva suvlasnik sa udjelom od 10/18 suvlasničkih dijelova, što u postotcima predstavlja udjel od 55.55%, a kako isti nije dao suglasnost za postavljanje videonadzornog sustava te iz tih razloga nisu bili ispunjeni uvjeti za postavljanje videonadzornog sustava i za zakonitu obradu osobnih podataka.

Videonazdor-snimanje_dvorista-_kuce-objava

X
Skip to content