Zakonodavni okvir

Međunarodno zakonodavstvo

Zaštita podataka je definirana sljedećim međunarodnim zakonima:

  Preuzmite dokumente:
 

Nacionalno zakonodavstvo

Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske propisano je sljedeće:

„Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.

Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.

Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja“.

Zakon o provedbi Opće uredbe

RH je kao članica Vijeća Europe potpisnica Konvencije o zaštiti osoba glede automatske obrade osobnih podataka (Konvencija 108) i Dodatnog protokola uz Konvenciju 108 u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka.

Sve dokumente možete pogledati na internet stranicama Narodnih novina:

Ustav RH, članak 37 ("Narodne novine" 85/10 - pročišćeni tekst)

Zakon o provedbi Opće uredbe ("Narodne novine" 42/18)

*  Republika Hrvatska je kao država članica Vijeća Europe prihvatila odredbe Konvencije 108 (Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka)

* Hrvatski sabor donio je na sjednici 14. travnja 2005. godine Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka ("Narodne novine" br. 04/05).

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Agencija za zaštitu osobnih podataka je donijela Kriterije za obročnu otplatu i uvjete za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka  (NN 5/2020) koje možete preuzeti na nižoj vezi.

  Preuzmite dokumente: