Kontakt Agencija za zaštitu osobnih podataka

Kontakt

VAŽNA OBAVIJEST

Agencija za zaštitu osobnih podataka od 1. prosinca 2019. mijenja adresu sjedišta. Nova adresa sjedišta Agencije za zaštitu osobnih podataka je Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

Zbog radova na informatičkom sustavu Agencije,  29. i 30.11.2019. postoji mogućnost otežane e-mail ili telefonske komunikacije. Stoga se unaprijed ispričavamo građanima i ovom prilikom iste molimo za razumijevanje.

Hvala

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136
HR - 10 000 Zagreb

Molimo da za pitanja vezana za primjenu Opće uredbe i
ostala pravna pitanja
zovete help-desk na broj 
01/ 4609-080
(svakim radnim danom 13:30 - 15:30 sati)
ili nam se obratite pisanim putem na
azop@azop.hr.

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Radno vrijeme Agencije:
Ponedjeljak - petak: 08:00 - 16:00 sati

Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:

Ponedjeljak - petak: od 10:00 do 12:00  i od 12:30 do 14:00 sati

Radno vrijeme za telefonske pozive stranaka:

Pravna pitanja
(svakim radnim danom 13:30 - 15:30 sati) Tel.01/ 4609-080

Pitanja vezana za evidencije o aktivnosti obrade i imenovanje službenika za zaštitu podataka
(svakim radnim danom 10:00 - 12:00 sati) Tel. 01/ 4609-046

Informacije o statusu predmeta mogu se dobiti na tel: 01/4609-000.

Odnosi s javnošću: press@azop.hr

 

 

 

• Zahtjev za zaštitu prava

Zahtjev za zaštitu prava može se uputiti Agenciji u pisanom obliku na adresu: AZOP, Selska cesta 136, 10000 Zagreb  ili  na adresu elektroničke pošte: azop@azop.hr.

Agencija na svaki upit odgovara u pisanom obliku. Radi uredne dostave odgovora potrebno je u zahtjevu navesti: ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja podnositelja zahtjeva, te priložiti sve podatke / dokumentaciju (npr. ime, prezime, adresu, fotografije, izvod iz zemljišnih knjiga i dr.) relevantnu za nadležno postupanje Agencije. Agencija na svaki upit odgovara u pisanom obliku.

• Evidencija aktivnosti obrade i registar službenika za zaštitu podataka
Upiti vezani uz evidenciju aktivnosti obrade i imenovanje službenika za zaštitu podataka šalje se na adresu elektroničke pošte: registar@azop.hr i u njemu je potrebno navesti podatke voditelja obrade (naziv, adresa, mjesto sjedišta, kontakt).

Službenik za informiranje (osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama):

Zorislav Bujan
Tel. 01/ 4609-000
Fax. 01/ 4609-099
E-mail: 
szinfo@azop.hr

Na zahtjeve za pristup informacijama na adekvatan način primjenjuju se Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html).

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Petra Papić
Tel. 01/ 4609-000
Fax. 01/ 4609-099
E-mail: 
szop@azop.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka  obavlja zadaće sukladno čl.37. Opće uredbe o zaštiti podataka te isti, između ostaloga, sukladno navedenom članku savjetuje voditelja obrade te zaposlenike o obvezama iz Uredbe. Službenik za zaštitu osobnih podataka ne daje pravne savjete drugim voditeljima obrade i drugim fizičkim osobama koji nisu zaposlenici voditelja obrade (u konkretnom slučaju Agencija za zaštitu osobnih podataka) kod kojeg je isti imenovan.

Molimo da za pitanja vezana za primjenu Opće uredbe i ostala pravna pitanja zovete help-desk (svakim radnim danom 13:30 - 15:30 sati) Tel.01/ 4609-080 ili se obratite pisanim putem na azop@azop.hr