Kontakt Agencija za zaštitu osobnih podataka

Kontakt

Postupak prijema građana / stranaka u vremenu epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom

! Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom COVID-19, Agencija za zaštitu osobnih podataka će obavljati neposredni rad s građanima/strankama samo uz prethodnu najavu elektroničkom poštom na e-adresu azop@azop.hr ili telefonskim putem na broj 01/4609-000 pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste.

Stranke su se dužne pridržavati preporučenih epidemioloških mjera:
- Fizička distanca – između službenika i stranke u zatvorenom prostoru obvezno je održavati fizičku udaljenost od 2 (dva) metra.
- Maska za lice – u zatvorenom prostoru i službenik i stranke obvezni su nositi maske za lice.

Hvala
 

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136
HR - 10 000 Zagreb

Molimo da za pitanja vezana za primjenu Opće uredbe i
ostala pravna pitanja
zovete help-desk na broj 
01/ 4609-080
(svakim radnim danom 13:00 - 15:00 sati)
ili nam se obratite pisanim putem na
azop@azop.hr.

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Radno vrijeme Agencije:
Ponedjeljak - petak: 08:00 - 16:00 sati

Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:

Ponedjeljak - petak: od 09:30 do 11:30  i od 12:30 do 14:00 sati

Radno vrijeme za telefonske pozive stranaka:

Pravna pitanja
(svakim radnim danom 13:00 - 15:00 sati) Tel.01/ 4609-080

Pitanja vezana za evidencije o aktivnosti obrade i imenovanje službenika za zaštitu podataka
(svakim radnim danom 09:30 - 11:30 sati) Tel. 01/ 4609-046

Informacije o statusu predmeta mogu se dobiti na tel: 01/4609-000.

Odnosi s javnošću: press@azop.hr

 

 

 

• Zahtjev za zaštitu prava

Zahtjev za zaštitu prava može se uputiti Agenciji u pisanom obliku na adresu: AZOP, Selska cesta 136, 10000 Zagreb  ili  na adresu elektroničke pošte: azop@azop.hr.

Agencija na svaki upit odgovara u pisanom obliku. Radi uredne dostave odgovora potrebno je u zahtjevu navesti: ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja podnositelja zahtjeva, te priložiti sve podatke / dokumentaciju (npr. ime, prezime, adresu, fotografije, izvod iz zemljišnih knjiga i dr.) relevantnu za nadležno postupanje Agencije. Agencija na svaki upit odgovara u pisanom obliku.

• Evidencija aktivnosti obrade i registar službenika za zaštitu podataka
Upiti vezani uz evidenciju aktivnosti obrade i imenovanje službenika za zaštitu podataka šalje se na adresu elektroničke pošte: registar@azop.hr i u njemu je potrebno navesti podatke voditelja obrade (naziv, adresa, mjesto sjedišta, kontakt).

Službenik za informiranje (osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama):

Zorislav Bujan
Tel. 01/ 4609-000
Fax. 01/ 4609-099
E-mail: 
szinfo@azop.hr

Na zahtjeve za pristup informacijama na adekvatan način primjenjuju se Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Službenik za zaštitu podataka:

Petra Papić
Tel. 01/ 4609-000
Fax. 01/ 4609-099
E-mail: 
szop@azop.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka  obavlja zadaće sukladno čl.37. Opće uredbe o zaštiti podataka te isti, između ostaloga, sukladno navedenom članku savjetuje voditelja obrade te zaposlenike o obvezama iz Uredbe. Službenik za zaštitu podataka ne daje pravne savjete drugim voditeljima obrade i drugim fizičkim osobama koji nisu zaposlenici voditelja obrade (u konkretnom slučaju Agencija za zaštitu osobnih podataka) kod kojeg je isti imenovan.

Molimo da za pitanja vezana za primjenu Opće uredbe i ostala pravna pitanja zovete help-desk (svakim radnim danom 13:00 - 15:00 sati) Tel.01/ 4609-080 ili se obratite pisanim putem na azop@azop.hr