Arhiva

Arhiva

Prikupljanje otiska prsta od strane casina

11. 01. 2018

Vezano uz Vaš upit o dopustivosti prikupljanja otiska prsta od strane casina, nastavno navodimo sljedeće:

Opširnije

Prikupljanje osobnih podataka putem ankete zaprimljene putem e-maila od strane nepoznate fizičke osobe

11. 01. 2018

S obzirom na Vaše obraćanje ovoj Agenciji vezano uz ispunjavanje ankete koju ste zaprimili putem e-maila od strane nepoznate fizičke osobe (koja Vam odbija dati informaciju na koji način je došla do Vašeg kontakt podatka, uz jedino objašnjenje kako se radi o „nasumičnom odabiru mail adresa“), savjetujemo Vas da ni u kojem slučaju ne ispunjavate istu i ne dostavljate Vaše osobne podatke, poglavito iz razloga što ispunjavanje ankete traži Vama nepoznata fizička osoba

Opširnije

Snimanje telefonskih razgovora zaposlenika

21. 07. 2016

Agencija je zaprimila dopis vezan uz uvođenje snimanja telefonskih razgovora s budućim članovima H. b. e. e. za potrebe potencijalnih pritužbi, tj. vezan uz dostavu klauzule iz Općih uvjeta Pravila trgovanja H. b. e. e., nastavno iznosimo sljedeće:

Opširnije

Javna objava osobnih podataka maloljetne djece

21. 07. 2016

Agencija je zaprimila upit vezan uz objavu imena i prezimena djece ispod likovnog rada i crteža koji će biti objavljeni u knjizi pjesama za djecu i studente. Nastavno navodimo sljedeće:

Opširnije

Prikupljanje i obrada osobnih podataka članova udruge

21. 07. 2016

Nastavno na upit koji je zaprimila ova Agencija u vezi s osobnim podacima koji se traže od članova kluba D. iz R., navodimo sljedeće:Osobni podaci sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) moraju se obrađivati pošteno i zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban pravni temelj i zakonita svrha.

Opširnije

Osobni podaci izneseni u zapisnicima

21. 07. 2016

Agencija je zaprimila upit u kojem podnositelj traži tumačenje o tome da li osobni podaci koji su izneseni u Zapisniku sa sjednice Vatrogasne zajednice R. predstavljaju zbirku osobnih podataka. Držimo kako se ne radi o zbirci osobnih podataka u smislu odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst), već o iznošenju općenitih informacija o podnositelju upita od strane sudionika sjednice Vatrogasne zajednice koji se spominju u predmetnom dokumentu.

Opširnije

Ime kao osobni podatak

21. 07. 2016

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit u kojem podnositeljica navodi kako je u trgovačkom lancu B. nekoliko puta, prilikom plaćanja karticom od strane prodavačice doživjela otkrivanje svojih osobnih podataka, odnosno kako je prodavačica navedene trgovine sa kartice podnositeljice upita pročitala njene osobne podatke te joj se obratila sa upitom „Gospodična P. jeste li zadovoljni Vašom kupnjom?“.

Opširnije

Obrada osobnih podataka putem e-oglasne ploče Ministarstva

19. 07. 2016

Agencija je zaprimila upit u kojem podnositelj navodi kako je putem e-oglasne ploče Ministarstva moguće preuzeti kompletnu presudu a da osobni podaci fizičkih osoba u navedenima odlukama nisu anonimizirani.

Opširnije

Uvid u natječajnu dokumentaciju

11. 01. 2018

S obzirom na Vaše obraćanje ovoj Agenciji vezano uz zahtjev za uvid u natječajnu dokumentaciju povodom javnog natječaja za radno mjesto savjetnika na neodređeno vrijeme, nastavno navodimo sljedeće:

Opširnije

Davanje osobnih podataka na korištenje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

11. 01. 2018

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu Agencija) zaprimila je Vaš upit vezano uz davanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama u kojemu se traže sljedeće informacije: datum ustrojavanja vijeća roditelja, broj članova vijeća roditelja, ime predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja, ime člana vijeća roditelja izabranog za predstavnika roditelja u školskom odboru, datumi zasjedanja vijeća roditelja, zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) te prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge.

Opširnije