HR | EN

logo
header pozadina-min

Zahtjev za pristupom i /ili ispravkom, brisanjem ili sprečavanjem uporabe osobnih podataka čuvanih sukladno Programu SAD-a za praćenje financiranja terorizma (TFTP)

Informacije

Članak 15 Sporazuma između EU i SAD-a o obradi i prijenosu podataka u porukama financijskog sadržaja iz EU-a u SAD u svrhu Programa za praćenje financiranja terorizma (dalje u tekstu: TFTP Sporazum) omogućuje traženje pristupa osobnim podacima koji se obrađuju sukladno Sporazumu.

Članak 16 Sporazuma omogućava traženje ispravke, brisanja ili sprečavanja uporabe osobnih podataka koji su netočni ili se obrađuju suprotno odredbama Sporazuma. Članci 15 i 16 omogućuju AZOP-u ulogu posrednika s Ministarstvom financija SAD-a koje upravlja TFTP-om.

Ako želite uložiti zahtjev sukladno članku 15 i/ili članku 16 TFTP Sporazuma, molimo Vas da ispunite sljedeće obrasce:

dentifikacijski obrazac (Obrazac A)

Obrasci zahtjeva (Obrasci B i/ili C)

Obrazac pristanka (Obrazac D)

To su informacije koje Ministarstvo financija SAD-a treba kako bi izvršilo temeljitu i točnu obradu Vašeg zahtjeva.

Dokaz identiteta

Nadležno tijelo (AZOP) mora provjeriti Vaš identitet. Prema tome, trebate dokazati Vaš identitet prilažući presliku vozačke dozvole, putovnice, osobne iskaznice ili drugog službenog identifikacijskog dokumenta s Vašom fotografijom i Vašim potpisom. Molimo da pogledate Aneks 2 za pregled službenih načina utvrđivanja identiteta u Vašoj zemlji.

AZOP će utvrditi Vaš identitet na temelju podataka koje će dobiti od Vas. Preslika Vašeg dokaza identiteta neće biti poslana Ministarstvu Financija SAD-a, već ostaje u AZOP-u. Najkasnije unutar šest mjeseci nakon što se Vaš predmet koji se odnosi na članke 15 i/ili Članak 16 zaključi, preslike će se uništiti . Molimo imajte na umu da se ova procedura primijenjuje samo na osobe državljane zemalja članica EU i one s trajnim mjestom boravka u jednoj od zemalja EU.

Postupak

Kako biste pokrenuli zahtjev za pristupom, molimo Vas da AZOP-u poštom (ali ne elektronskom) pošaljete sljedeće dokumente:

  • Obrazac za utvrđivanje identiteta u cijelosti popunjen i potpisan – Identification Verification Form (Obrazac A)
  • (Prema Članku 15) Obrazac zahtjeva za pristupom u cijelosti popunjen i potpisan – Access Request Form (Obrazac B) – i/ili
  • (Prema Članku 16) Obrazac zahtjeva za brisanjem ili sprečavanjem uporabe osobnih podataka u cijelosti popunjen i potpisan – Erasure or Blocking Request Form (Obrazac C)
  • Obrazac odobrenja u cijelosti popunjen i potpisan – Waiver form (Obrazac D)
  • Preslika službenih identifikacijskih dokumenata s Vašim potpisom

Daljnje informacije vezane za Vaš zahtjev mogu se poslati u drugom pismu. U tom slučaju, molimo Vas da jasno naznačite da odobravate prijenos dodatnih informacija Ministarstvu financija SAD-a. Bez izričitog odobrenja za prijenos dodatnih informacija Ministarstvu SAD-a, informacije će zadržati AZOP te ih Ministarstvo financija SAD-a neće uzeti u obzir u donošenju rješenja predmeta.

Po primitku Vašeg zahtjeva AZOP će poslati obrazac D i Obrasce B i/ili C Ministarstvu financija SAD-a. AZOP će Vas obaviještavati o tijeku postupka, a nakon što dobije odgovor od Ministarstva financija SAD-a, AZOP će ga bez odgode proslijediti Vama. Međutim, ne zaboravite da odgovor na Vaš zahtjev za pristupom može biti vrlo ograničavajući s obzirom na prirodu Programa za praćenje financiranja terorizma.

Daljnje informacije

Za više informacije o Sporazumu TFTP-a i zahtjevima sukladno Članku 15 i/ili Članku 16, molimo posjetite stranicu www.treasury.gov/tftp.

X
Skip to content