HR | EN

logo
header pozadina-min

Odbor ministara Vijeća Europe je 26. travnja 2006. godine donio odluku da se 28. siječanj obilježava kao „Europski dan zaštite osobnih podataka“, koji ujedno predstavlja dan potpisivanja Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108).

Agencija za zaštitu osobnih podataka svake godine prigodno obilježava ovaj dan s ciljem promoviranja zaštite osobnih podataka, podizanja svijesti građana o pravu na zaštitu osobnih podataka i upoznavanja građana s njihovim pravima te voditelja i izvršitelja obrade s njihovim obvezama koje proizlaze iz zakonodavog okvira za zaštitu osobnih podataka.

Europski dan zaštite osobnih podataka 2020. godine

Europski dan zaštite osobnih podataka 2019. godine

Europski dan zaštite osobnih podataka 2018. godine

Europski dan zaštite osobnih podataka 2017. godine

Europski dan zaštite osobnih podataka 2016. godine

Europski dan zaštite osobnih podataka 2015. godine

X
Skip to content