HR | EN

logo
header pozadina-min

ARC- Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za srednje i male poduzetnike

NAZIV PROJEKTA: AWARENESS RAISING CAMPAING FOR SMEs (ARC) – Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za srednje i male poduzetnike

WEB STRANICA ARC PROJEKTA: https://arc-rec-project.eu/naslovna/

RASPORED ONLINE RADIONICA: https://arc-rec-project.eu/dogadanja/

UPITNIK O USKLAĐENOSTI S OPĆOM UREDBOM: https://arc-rec-project.eu/1-anketa-o-izazovima-s-kojima-se-suocavaju-srednji-i-mali-poduzetnici-prilikom-uskladivanja-s-opcom-uredbom-o-zastiti-podataka/

PROJEKT SUFINANCIRAN IZ PROGRAMA EUROPSKE UNIJE „PRAVA, JEDNAKOST I GRAĐANSTVO 2014-2019“, REC-RDAT-TRAI-AG-2019

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mjeseca, od 3. mjeseca 2020. do 3. mjeseca 2022.

KOORDINATOR PROJEKTA: AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

PARTNERI: DATA PROTECTION COMMISSION IRELAND, VRIJE UNIVERSITY BRUXELLES

plakat-arc-hr2-01_400_617

 

UKRATKO O PROJEKTU:

Opća uredba o zaštiti podataka ključan je dio dosljednog i moderniziranog zakonodavstva EU-a o zaštiti podataka koji se primjenjuje u Europskoj uniji od 25. svibnja 2018. godine. Zaštiti podataka pristupa se ozbiljnije nego ikad prije, a što ima dalekosežan učinak na različite dionike i sektore.

Niz dionika ukupnog koncepta zaštite osobnih podataka, s posebnim naglaskom na male i srednje poduzetnike, smatra kako ne raspolažu s dovoljno informacija o zahtjevima koje pred njih stavlja Opća uredba ili da nemaju dovoljno potpore prilikom usklađivanja s novim propisima o zaštiti podataka. Slijedom toga, a u svrhu pružanja što bolje podrške malim i srednjim poduzetnicima, Europska komisija osigurava bespovratna sredstva tijelima za zaštitu podataka za provedbu projektnih aktivnosti koje imaju za cilj podizanje razine svijesti o zaštiti osobnih podataka s naglaskom na navedene ciljane skupine.

Tijekom svog rada Agencija je uočila snažnu potrebu za edukacijom iz područja zaštite osobnih podataka kod srednjih i malih poduzetnika. Većina velikih poduzeća ima dovoljno financijskih i ljudskih resursa  potrebnih za usklađivanje s novim propisima o zaštiti podataka,  dok se mnoga mala poduzeća zbog nedostatka istih i dalje suočavaju s brojnim nedoumicama prilikom usklađivanja s Općom uredbom.

Uzimajući u obzir da uspješna implementacija Opće uredbe ovisi o dobroj informiranosti svih dionika na koje se propisi o zaštiti podataka odnose, Agencija za zaštitu osobnih podataka je u 2019. godini aplicirala na projektni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa Europske komisije pod nazivom „Prava, jednakost i građanstvo“.  Početkom 2020. godine Europska komisija je odobrila provedbu projekta i dodjelu bespovratnih sredstava koja će biti usmjerena upravo na edukaciju srednjih i malih poduzeća.

CILJ PROJEKTA: ARC je transnacionalni projekt koji ima za cilj pružiti podršku srednjim i malim poduzetnicima prilikom usklađivanja s Općom uredbom u smislu educiranja o praktičnim implikacijama odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

– provođenje ankete među srednjim i malim poduzetnicima  u svrhu identificiranja i analize njihovih potreba i sukladno tome izrada edukacijskih modula i promotivnih materijala
– edukacije i seminari organizirani u regionalnim središtima diljem Hrvatske i Irske (16 edukacija u Hrvatskoj, 16 u Irskoj)
– izrada priručnika i smjernica za usklađivanje s Općom uredbom
– organizacija dvije međunarodne konferencije s ciljem širenja znanja o Općoj uredbi i prezentiranja rezultata projekta cjelokupnoj javnosti
– digitalna medijska kampanja
– izrada animiranog promotivnog spota
– izrada web stranice s interaktivnim materijalima i alatima za pomoć prilikom usklađivanja s Općom uredbom
Tijekom provedbe projektnih aktivnosti, koje će uključivati i savjetovanja na kojima će stručnjaci iz Agencije poduzetnicima davati upute za usklađenje s Općom uredbom, predstavnici Agencije ukazivati će na činjenicu da je Opća uredba prilika da urede svoje poslovanje vezano za osobne podatke koje obrađuju i način na koji njima upravljaju, a ujedno i na obvezu da prilikom razvijanja novih proizvoda i pružanja usluga vode računa o privatnosti i zaštiti podataka korisnika. Poduzetnike će se poticati da svoj odnos s korisnicima/potrošačima baziraju na povjerenju i pouzdanosti.

OČEKIVANI REZULTATI:

– povećano poznavanje i razumijevanje Opće uredbe kod malih i srednjih poduzetnika
– jačanje sposobnosti rješavanja izazova primjene Opće uredbe u nacionalnom kontekstu
– podizanje razine svijesti o zaštiti osobnih podataka kod cjelokupne javnosti
– podizanje svijesti i razumijevanja uloge, nadležnosti i glavnih odgovornosti tijela za zaštitu osobnih podataka
– jačanje prekogranične suradnje, razmjena znanja i iskustva s transnacionalnim partnerima

Ističemo da će Agencija ovaj projekt od velikog značaja provoditi u svojstvu koordinatora, dok će Data Protection Commission, irsko nadzorno tijelo za zaštitu podatka i Sveučilište Vrije iz Brisela u projektu sudjelovati u svojstvu partnera, a predmetna suradnja će omogućiti razmjenu znanja i iskustava među tijelima za zaštitu podataka, veću vidljivost i doseg projekta kao i transnacionalnu dimenziju očekivanih projektnih rezultata.

X
Skip to content