HR | EN

logo
header pozadina-min
s

Utvrđivanje prioriteta u Planu cijepljenja protiv bolesti COVID-19-preporuka vezano za obradu osobnih podataka

s

Obrada osobnih podataka klijenata u uslužnim djelatnostima u kontekstu suzbijanja COVID-19

p

Preporuka za korisnike OIB-a

c

Objava osobnih podataka kandidata u natječajnom postupku

i

Dostava računa i poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite

h

Objava osobnih podataka – kandidacijske liste

Primjena Opće uredbe u predškolskim ustanovama

Primjena Opće uredbe u školskim ustanovama

X
Skip to content