HR | EN

logo
header pozadina-min
s

Obrada osobnih podataka klijenata u uslužnim djelatnostima u kontekstu suzbijanja COVID-19

h

Objava osobnih podataka – kandidacijske liste

i

Dostava računa i poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite

p

Preporuka za korisnike OIB-a

s

Utvrđivanje prioriteta u Planu cijepljenja protiv bolesti COVID-19-preporuka vezano za obradu osobnih podataka

X
Skip to content