HR | EN

logo
header pozadina-min

Obrada osobnih podataka od strane banke u svrhu provedbe dubinske analize klijenta

Objava: 19.12.2022. Nastavno na Vašu predstavku koju je zaprimila Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) vezanu za obradu osobnih podataka od strane kreditne institucije (banke), s aspekta propisa kojima je regulirana zaštita osobnih podataka,...

Obrada osobnih podataka u svrhu naplate dospjelih, a nenaplaćenih tražbina od strane društava/agencija za naplatu potraživanja

Objavljeno: 05.06.2019.   Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit vezan za obradu osobnih podataka u svrhu naplate dospjelih, a nenaplaćenih tražbina od strane društava/agencija za naplatu potraživanja, s tim u vezi navodimo sljedeće: Sukladno...

Prikupljanje i obrada osobnih podataka od strane banaka- obrada osobnih podataka temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i u svrhu provedbe mjera dubinske analize

Objavljeno: 05.06.2019.   Nastavno na zaprimljene upite građana koji su se obratili ovoj Agenciji u vezi prikupljanja osobnih podataka od strane banaka u sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma i provedbi mjera dubinske analize u...

Dostava osobnih podataka klijenata banke drugim primateljima (može li se od banke zatražiti da ne dostavlja osobne podatke drugim primateljima)

Objavljeno: 05.06.2019. Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit može li se od banke zatražiti da ne razmjenjuje osobne podatke svojih klijenata drugim primateljima. Nastavno na navedeno, iznosimo sljedeće: Kako proizlazi iz članka 6. Uredbe (EU)...
X
Skip to content