HR | EN

logo
header pozadina-min

Prijenosi osobnih podataka u treće zemlje (odluke o primjerenosti, standardne ugovorne klauzule i prijenosi u SAD)

Ažurirano: 6.9.2022. Odluke o primjerenosti – popis trećih zemalja koje pružaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka Preporuke EDPB-a o dodatnim mjerama koje nadopunjuju alate za prijenos kako bi se osigurala EU razina zaštite osobnih podataka Presuda...

Prijenos osobnih podataka iz registra koji prema pravu Unije ili pravu države članice služi pružanju informacija javnosti

Objavljeno: 10.7.2020. Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila Vaš dopis u elektroničkom obliku u kojem molite stručno mišljenje na nekoliko pitanja koja se u bitnome odnose na, kako navodite, zahtjev Instituta za građevinarstvo ...
X
Skip to content