HR | EN

logo
header pozadina-min
Logo T4DATA 2
Rights, Equality and Citizenship Programme

Posjetite T4 DATA edukacijski portal https://t4data.eu/ koji je nastao u sklopu projekta, a ima za cilj pružiti podršku zaposlenicima tijela za zaštitu osobnih podataka kao i službenicima za zaštitu podataka u tijelima javne vlasti u smislu educiranja o praktičnim implikacijama odredbi Uredbe kao i o mogućim interpretacijama iste.

Više o projektu T4DATA možete pronaći na poveznici https://www.fondazionebasso.it/2015/ricerche-progetti/t4data-news/

UKRATKO O PROJEKTU:

Opća uredba o zaštiti podataka je u cijelosti obvezujuća i izravno će se primjenjivati u svim državama članicama Europske unije od 25. svibnja 2018. godine.

Općom uredbom o zaštiti podataka se jačaju prava ispitanika, ali i uvode nove obveze za voditelje i izvršitelje obrade.

Također, u novom sustavu upravljanja podacima uloga službenika za zaštitu osobnih podataka postaje ključna te su Općom uredbom utvrđeni uvjeti za njegovo imenovanje, položaj i zadaće.
Sukladno čl. 37 Uredbe tijela javne vlasti obvezna su imenovati službenika za zaštitu podataka, a iznimka su sudovi koji djeluju u okviru svoje sudske nadležnosti.

Očekuje se da će službenici za zaštitu osobnih podataka kao središnja točka novog pravnog okvira, olakšati usklađivanje poslovnih procesa s Uredbom provodeći instrumente za osiguranje pouzdanosti, a ujedno će djelovati i kao posrednici između relevantnih dionika kao što su nadzorna tijela, ispitanici i poslovne jedinice unutar organizacija.

S obzirom na kompleksnost zadaća koje je službenik za osobnih podataka dužan obavljati, uočena je potreba za edukacijom i osposobljavanjem stručnih kadrova koji će obavljati ovaj odgovoran posao, a u čemu će značajnu ulogu imati tijela za zaštitu osobnih podataka.

Jedan od glavnih doprinosa projekta sastojat će se u jačanju kapaciteta tijela za zaštitu osobnih podataka vezano za obuku/educiranje zaposlenika tijela javne vlasti i službenika za zaštitu osobnih podataka.

CILJ PROJEKTA

T4DATA je transnacionalni projekt koji ima za cilj pružiti podršku zaposlenicima tijela za zaštitu osobnih podataka kao i službenicima za zaštitu osobnih podataka u tijelima javne vlasti u smislu educiranja o praktičnim implikacijama odredbi Uredbe kao i o mogućim interpretacijama iste.

AKTIVNOSTI

• Transnacionalni trening za trenere na koji se upućuju zaposlenici tijela za zaštitu podataka u svrhu izgradnje zajedničkog razumijevanja i tumačenja zahtjeva Opće uredbe, cilj je ojačati kapacitet tijela za zaštitu osobnih podataka i izgraditi uzajamno povjerenje među njima kako bi se poboljšala buduća transnacionalna suradnja
– Organiziraju se tri treninga (dva će se održati u Italiji i jedan u Poljskoj).
• Lokalna obuka namijenjena zaposlenicima tijela za zaštitu osobnih podataka ili vodećim osobama središnjih, regionalnih / lokalnih tijela javne vlasti kako bi ih se osposobilo za implementaciju odredbi Opće uredbe i s ciljem podizanja svijesti o nadležnosti i odgovornosti tijela za zaštitu osobnih podataka. U svakoj zemlji partneru bit će organizirana četiri lokalna treninga.
• Organizirat će se webinari od 48 sati predavanja i učiniti dostupnim za javnost u svakoj zemlji partneru.
• Završna međunarodna konferencija organizirana s ciljem širenja znanja o Općoj uredbi i prezentiranja rezultata projekta široj publici. Konferencija će se održati u Rimu.

Očekivani rezultati

– Za tijela za zaštitu osobnih podataka

• Povećano poznavanje Opće uredbe
• Povećana sposobnost tijela za zaštitu osobnih podataka da podupru  tijela javne vlasti u uspostavljanju okvira za usklađivanja poslovnih procesa u skladu s Uredbom o zaštitu podataka u svojoj zemlji
• Jačanje prekogranične suradnje i mogućnosti buduće suradnje

– Za državne službenike i tijela javne vlasti:

• Jačanje sposobnosti rješavanja izazova primjene Opće uredbe u nacionalnom kontekstu
• Podizanje svijesti i razumijevanja uloge, nadležnosti i glavnih odgovornosti tijela za zaštitu osobnih podataka
• Razvijena sposobnost izgradnje europske kulture praćenja, pregleda i procjene zakonitosti obrade podataka

PARTNERSTVO

U projektu sudjeluju tijela za zaštitu osobnih podataka iz pet europskih zemalja i europski stručnjaci za zaštitu podataka s velikim iskustvom u obuci pravnih osoba u raznim europskim zemljama.
Koordinator projekta je zaklada Fondazione Lelio e Lisli Basso koja ima dugogodišnje iskustvo na području istraživanja i obuke o pravosuđu, a osobito iz područja zaštite temeljnih  ljudskih prava, uključujući  područje zaštite osobnih podataka. Također, zaklada Fondazione Basso je dio Europske ekspertne skupine za temeljna prava (FREE), čiji su članovi neki od glavnih europskih stručnjaka iz područja zaštite podataka koji će aktivno sudjelovati u projektu.

Partneri u projektu su:
 Fondazione Lelio e Lisli Basso – ONLUS (Italija),
 Garante per la Protezione dei Dati Personali (Italija),
 Agencia de Proteccion de Datos (Španjolska),
 Agencija za zaštitu osobnih podataka (Hrvatska),
 Commission for Personal Data Protection (Bugarska),
 Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Poljska)

X
Skip to content