HR | EN

logo
header pozadina-min

Agencija započela nadležna postupanja nad voditeljem obrade A1 Hrvatska

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je danas, 9. veljače, Izvješće o povredi osobnih podataka od A1 Hrvatska d.o.o.

Sukladno članku 33. Opće uredbe o zaštiti podataka u slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade (u ovom slučaju A1 Hrvatska d.o.o.) bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, dužan je izvijestiti nadzorno tijelo odnosno Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Agencija je započela nadležna postupanja u svrhu utvrđivanja je li u poslovnim procesima unutar kojih je došlo do opisane povrede osobnih podataka, voditelj obrade A1 primjenjivao odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti obrade osobnih podataka. Sukladno utvrđenju temeljem nadležnih postupanja po predmetnom, Agencija će poduzeti odgovarajuće daljnje radnje.

Ovim putem savjetujemo sve korisnike A1 da iskoriste svoje pravo koje im jamči Opća uredba o zaštiti podataka te zatraže informaciju od voditelja obrade odnosno A1 jesu li njihovi osobni podaci i u kojem opsegu obuhvaćeni predmetnom povredom osobnih podataka. 

Agencija za zaštitu osobnih podataka izvijestit će javnost o svim važnim okolnostima predmetne povrede osobnih podataka.

A

Povezano

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

26. ožujka 2024. Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao neovisno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, za predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatski sabor donosi preporuke odnosne na obradu osobnih podataka koje političke...

X
Skip to content