HR | EN

logo
header pozadina-min

ARC- Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za srednje i male poduzetnike

plakat-arc-hr2-01_400_617NAZIV PROJEKTA: AWARENESS RAISING CAMPAING FOR SMEs (ARC) – Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za srednje i male poduzetnike

PROJEKT SUFINANCIRAN IZ PROGRAMA EUROPSKE UNIJE „PRAVA, JEDNAKOST I GRAĐANSTVO 2014-2019“, REC-RDAT-TRAI-AG-2019

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mjeseca, od 3. mjeseca 2020. do 3. mjeseca 2022.

KOORDINATOR PROJEKTA: AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

PARTNERI: DATA PROTECTION COMMISSION IRELAND, VRIJE UNIVERSITY BRUXELLES

UKRATKO O PROJEKTU:

Opća uredba o zaštiti podataka ključan je dio dosljednog i moderniziranog zakonodavstva EU-a o zaštiti podataka koji se primjenjuje u Europskoj uniji od 25. svibnja 2018. godine. Zaštiti podataka pristupa se ozbiljnije nego ikad prije, a što ima dalekosežan učinak na različite dionike i sektore.

Niz dionika ukupnog koncepta zaštite osobnih podataka, s posebnim naglaskom na male i srednje poduzetnike, smatra kako ne raspolažu s dovoljno informacija o zahtjevima koje pred njih stavlja Opća uredba ili da nemaju dovoljno potpore prilikom usklađivanja s novim propisima o zaštiti podataka. Slijedom toga, a u svrhu pružanja što bolje podrške malim i srednjim poduzetnicima, Europska komisija osigurava bespovratna sredstva tijelima za zaštitu podataka za provedbu projektnih aktivnosti koje imaju za cilj podizanje razine svijesti o zaštiti osobnih podataka s naglaskom na navedene ciljane skupine.

Tijekom svog rada Agencija je uočila snažnu potrebu za edukacijom iz područja zaštite osobnih podataka kod srednjih i malih poduzetnika. Većina velikih poduzeća ima dovoljno financijskih i ljudskih resursa  potrebnih za usklađivanje s novim propisima o zaštiti podataka,  dok se mnoga mala poduzeća zbog nedostatka istih i dalje suočavaju s brojnim nedoumicama prilikom usklađivanja s Općom uredbom.

Uzimajući u obzir da uspješna implementacija Opće uredbe ovisi o dobroj informiranosti svih dionika na koje se propisi o zaštiti podataka odnose, Agencija za zaštitu osobnih podataka je u 2019. godini aplicirala na projektni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa Europske komisije pod nazivom „Prava, jednakost i građanstvo“.  Početkom 2020. godine Europska komisija je odobrila provedbu projekta i dodjelu bespovratnih sredstava koja će biti usmjerena upravo na edukaciju srednjih i malih poduzeća.

CILJ PROJEKTA: ARC je transnacionalni projekt koji ima za cilj pružiti podršku srednjim i malim poduzetnicima prilikom usklađivanja s Općom uredbom u smislu educiranja o praktičnim implikacijama odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

– provođenje ankete među srednjim i malim poduzetnicima  u svrhu identificiranja i analize njihovih potreba i sukladno tome izrada edukacijskih modula i promotivnih materijala
– edukacije i seminari organizirani u regionalnim središtima diljem Hrvatske i Irske (16 edukacija u Hrvatskoj, 16 u Irskoj)
– izrada priručnika i smjernica za usklađivanje s Općom uredbom
– organizacija dvije međunarodne konferencije s ciljem širenja znanja o Općoj uredbi i prezentiranja rezultata projekta cjelokupnoj javnosti
– digitalna medijska kampanja
– izrada animiranog promotivnog spota
– izrada web stranice s interaktivnim materijalima i alatima za pomoć prilikom usklađivanja s Općom uredbom
Tijekom provedbe projektnih aktivnosti, koje će uključivati i savjetovanja na kojima će stručnjaci iz Agencije poduzetnicima davati upute za usklađenje s Općom uredbom, predstavnici Agencije ukazivati će na činjenicu da je Opća uredba prilika da urede svoje poslovanje vezano za osobne podatke koje obrađuju i način na koji njima upravljaju, a ujedno i na obvezu da prilikom razvijanja novih proizvoda i pružanja usluga vode računa o privatnosti i zaštiti podataka korisnika. Poduzetnike će se poticati da svoj odnos s korisnicima/potrošačima baziraju na povjerenju i pouzdanosti.

OČEKIVANI REZULTATI:

– povećano poznavanje i razumijevanje Opće uredbe kod malih i srednjih poduzetnika
– jačanje sposobnosti rješavanja izazova primjene Opće uredbe u nacionalnom kontekstu
– podizanje razine svijesti o zaštiti osobnih podataka kod cjelokupne javnosti
– podizanje svijesti i razumijevanja uloge, nadležnosti i glavnih odgovornosti tijela za zaštitu osobnih podataka
– jačanje prekogranične suradnje, razmjena znanja i iskustva s transnacionalnim partnerima

Ističemo da će Agencija ovaj projekt od velikog značaja provoditi u svojstvu koordinatora, dok će Data Protection Commission, irsko nadzorno tijelo za zaštitu podatka i Sveučilište Vrije iz Brisela u projektu sudjelovati u svojstvu partnera, a predmetna suradnja će omogućiti razmjenu znanja i iskustava među tijelima za zaštitu podataka, veću vidljivost i doseg projekta kao i transnacionalnu dimenziju očekivanih projektnih rezultata.

A

Povezano

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je informaciju kako je došlo do "curenja" osobnih podataka više od milijun fizičkih osoba vlasnika vozila. Javnost obavještavamo kako je u tijeku nadzorno postupanje nad svim relevantnim subjektima u konkretnom slučaju te...

X
Skip to content