HR | EN

logo
header pozadina-min

Dostava odluke o otkazu radnika

Dostava odluke o otkazu radnika

20.12.2021.

Nastavno na Vaš upit kojim u bitnom tražite pojašnjenja vezana uz obradu osobnih podataka u kontekstu dostave odluke o otkazu radnika, Agencija se očituje kako slijedi:

Prvenstveno ističemo kako je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade.

Sukladno članku 120. stavku 1, 2 i 3 Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) otkaz mora biti u pisanom obliku, poslodavac mora u pisanom obliku obrazložiti otkaz te da se otkaz mora dostaviti osobi kojoj se otkazuje.

Sukladno navedenom, predmetna obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade i s tim u vezi postoji pravni temelj iz članka 6. stavka 1. točke c. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Nadalje, sukladno članku 132. stavku 1. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) na dostavu odluka o otkazu ugovora o radu te odluka donesenih u postupcima iz članka 133. ovoga Zakona, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe o dostavi iz propisa kojim je uređen parnični postupak, ako postupak dostave nije uređen kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

S tim u vezi, Zakon o parničnom postupku (NN  53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) detaljno uređuje načine dostave u glavi XI.

Što se tiče dostave putem oglasne ploče Vašeg društva, ako se dostava ne može obaviti na drugi propisani odnosno prikladni način sukladno propisima radnog i parničnog prava, a dostava putem oglasne ploče poslodavca je propisana kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu s aspekta zaštite osobnih podataka potrebno je dodatno voditi računa o načelima iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, posebnice o načelu „smanjenja količine podataka“ koji određuje da osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.

 To bi značilo da se prilikom dostave odluke putem oglasne ploče poslodavca vodi računa o nužnom setu podataka (primjerice, ime i prezime radnika, izreka odluke i drugi nužni podaci iz obrazloženja) koji se objavljuje na supra navedeni način.

S tim u vezi, svaki set podataka koji je nužan da se ispuni predmetna svrha je s aspekta Opće uredbe o zaštiti podataka dopušten.

Slijedom navedenog, na ostale podatke voditelj obrade (poslodavac) je dužan primijeniti tehničke i organizacijske mjere zaštite pa je prilikom objave odluke o otkazu na oglasnoj ploči poslodavca potrebno na odgovarajući način anonimizirati podatke koji se ne bi smatrali nužnim setom podataka.

Zaključno, u kontekstu navedenog također držimo kako bi sva pismena koja se objave na oglasnoj ploči voditelja obrade, a koja sadrže osobne podatke radnika trebalo ukloniti protekom propisanog roka od objave na oglasnoj ploči, odnosno čim prođe svrha obrade osobnih podataka.

 

 

 

 

 

 

 

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content