HR | EN

logo
header pozadina-min

Legitiman interes kao pravni temelj za anketiranje putem telefona i Registar “Ne zovi”

21.1.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je Zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositeljica zahtjeva navodi da je na svoj telefonski broj zaprimila poziv društva x iako se njen broj nalazi u Registru „Ne zovi“ te nikada nije dala privolu za kontaktiranje. U provedenom postupku utvrđeno je kako je društvo obrađivalo osobne podatke podnositeljice bez postojanja  pravne osnove iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka ne vodeći brigu da se broj nalazi u Registru „Ne zovi“, stoga je naloženo brisanje osobnih podatka  podnositeljice zahtjeva iz svojih baza podataka (sustava pohrane) budući da sukladno članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka ne postoji jači legitimni razlozi za daljnju obradu osobnih podataka, a osobni podaci su ujedno nezakonito obrađeni.

Naime, društvo koje je kontaktiralo podnositeljicu zahtjeva u svom očitovanju navelo je kako je djelatnik s ciljem anketiranja osobe nazvao na predmetni telefonski broj te da društvo nema informaciju na koga se sporni broj odnosi i da u svojoj bazi imaju evidentirani sporni broj i grad bez bilo kakvih osobnih podataka (ime, prezime i sl). Također navode da je pravna osnova za obradu osobnih podataka legitiman interes društva kao voditelja obrade, a u slučaju da je osoba pristala na provođenje ankete tada bi se daljnja obrada temeljila na privoli ispitanika te da je broj svojevremeno prikupljen iz telefonskog imenika. Naglašavaju da se pozivanje osoba s ciljem provođenja ankete ne smatra promidžbom ili prodajom proizvoda ili usluga. Naposljetku navode da rade provjeru u Registru Ne zovi, ali da je u konkretnom slučaju riječ o ljudskoj greški i da sporni broj nije dostavljen trećoj osobi.

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja društvo x kao voditelj obrade nije imalo zakonitu pravnu osnovu za obradu osobnih podataka, konkretno telefonskog broja, podnositeljice zahtjeva. Naime, navođenje da je pravna osnova za obradu osobnih podataka podnositeljice zahtjeva legitiman interes u smislu članka 6. stavka 1. točke f. Opće uredbe o zaštiti podataka nema svoje pravno uporište u konkretnom slučaju, budući da nije utvrđeno da je podnositeljica zahtjeva korisnik/klijent navedenog voditelja. Također, pozivanje voditelja obrade na legitiman interes nije dovoljno već ga voditelj obrade mora moći dokazati provedenim testom ravnoteže u kojem dokazuje da interes voditelja obrade prevladava u odnosu na interes odnosno prava i slobode ispitanika, a u konkretnom slučaju isti nije dostavljen. Isto tako, kao odlučna činjenica je okolnost da je broj podnositeljice zahtjeva upisan u Registar „Ne zovi“ prije kontaktiranja od strane navedenog društva tako da legitiman interes ne može biti valjana pravna osnova u konkretnom slučaju.

Rješenje Agencije

A

Povezano

Radni dokument o “pametnim gradovima”

Radni dokument o “pametnim gradovima”

Međunarodna radna skupina za zaštitu podataka u tehnologiji (Berlin Group), čiji je član i predstavnik Agencije za zaštitu osobnih podataka, izradila je radni dokument o pametnim gradovima, koji uključuje preporuke pružateljima usluga i regulatorima. U radnom...

Vodiči i edukativni materijali o zaštiti osobnih podataka

Vodiči i edukativni materijali o zaštiti osobnih podataka

OBRASCI ZA USKLAĐIVANJE S OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI PODATAKA SMJERNICE EUROPSKOG ODBORA ZA ZAŠTITU PODATAKA RJEŠENJA, MIŠLJENJA, PREPORUKE   VODIČI I PROMOTIVNI MATERIJALI O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA GRAĐANE   Kako zaštititi svoje osobne podatke u online...

X
Skip to content