HR | EN

logo
header pozadina-min

Nošenje iskaznice s punim imenom i prezimenom medicinske sestre

Objavljeno: 19.10.2023.

Nastavno na upit o nošenju iskaznice s punim imenom i prezimenom medicinske sestre, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Prvenstveno ističemo kako je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade.

S tim u vezi ističemo kako je člankom 12. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/2004, 37/2008) propisano da pacijent ima pravo biti upoznat s imenima te specijalizacijom osoba koje mu izravno pružaju zdravstvenu zaštitu.

Slijedom navedenog, voditelj obrade (bolnica) je dužan utvrditi svrhu nošenja iskaznice sa punim imenom i prezimenom, te utvrditi pravni temelj te nakon utvrđivanja svrhe i pravnog temelja isto priopćiti svojim zaposlenicima. Načelno, iz Vašeg upita moguće je razabrati kako bi za navedenu obradu osobnih podataka voditelj obrade (bolnica) mogao pronaći pravni temelj iz članka 6. stavka 1. točke c. Opće uredbe o zaštiti podataka, uz poštovanje načela smanjenja količine podataka.

Također, voditelj obrade (bolnica) bi kao pravni temelj mogao uzeti u obzir i legitimni interes, uz napomenu da je u tom slučaju bolnica kao voditelj obrade dužna provesti test legitimnog interesa, te ukoliko utvrdi da u konkretnom slučaju pretežu interesi bolnice može se pozvati i na legitimni interes kao pravnu osnovu za nošenje iskaznica punim imenom i prezimenom.

Zaključno, sukladno članku 34. stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)  svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom i Općom uredbom o zaštiti podataka, može Agenciji podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava (više informacija o zahtjevu na linku: https://azop.hr/zahtjev-za-utvrdivanje-povrede-prava/).

 

X
Skip to content