HR | EN

logo
header pozadina-min

Novi Transatlantski okvir za privatnost podataka i Proljetna konferencija europskih tijela za zaštitu podataka

Bruxelles, 7. travnja – EDPB je usvojio izjavu o najavi novog Transatlantskog okvira za privatnost podataka. EDPB ocjenjuje kao pozitivan prvi korak u pravom smjeru obvezu SAD-a da će poduzeti mjere bez presedana za zaštitu privatnosti i osobnih podataka pojedinaca u Europskom gospodarskom prostoru (EGP)  prilikom prijenosa u SAD.

EDPB napominje da ova objava ne predstavlja pravni okvir na temelju kojeg izvoznici podataka iz EGP-a mogu prenijeti podatke u SAD. Izvoznici podataka moraju nastaviti s poduzimanjem potrebnih radnji kako bi bili u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije (CJEU), a posebno u skladu s odlukom u predmetu Schrems II od 16. srpnja 2020. EDPB će obratiti posebnu pozornost na koji način će se ovaj politički sporazum pretočiti u konkretne pravne prijedloge.

Nakon što zaprimi sve popratne dokumente od Europske komisije, EDPB će pažljivo procijeniti novi pravni okvir u svjetlu prava EU-a, sudske prakse Suda Europske unije i prethodnih preporuka Odbora.

Konkretno, EDPB će analizirati je li prikupljanje osobnih podataka u svrhu nacionalne sigurnosti ograničeno na ono što je strogo potrebno i razmjerno. Osim toga, EDPB će ispitati na koji način najavljeni neovisni pravni mehanizam poštuje pravo pojedinaca EGP-a na učinkovit pravni lijek i pošteno suđenje.

Točnije, EDPB će ispitati imaju li tijela koja sudjeluju u ovom mehanizmu pristup relevantnim informacijama, uključujući osobne podatke, te imaju li takva tijela mogućnost donositi odluke koje obvezuju obavještajne službe. EDPB će također razmotriti postoji li pravni lijek protiv odluka ili nečinjenja ovog tijela.

EDPB ponavlja da ostaje predan svojoj konstruktivnoj ulozi u osiguravanju transatlantskih prijenosa osobnih podataka koji koriste pojedincima i organizacijama EGP-a.

U nastavku plenarnog sastanka, EDPB je usvojio pismo u kojem se izražava zabrinutost u vezi s nedavnim zakonodavnim razvojem u Belgiji usmjerenim na reformu zakona o uspostavljanju belgijskog nadzornog tijela, budući da bi navedena reforma mogla negativno utjecati na stabilnost i neovisno funkcioniranje belgijskog tijela.

EDPB naglašava da je neovisni nadzor ključan za temeljno pravo na zaštitu podataka te je iz tog razloga zaštićen Poveljom i Ugovorom o EU. To je također kamen temeljac učinkovite provedbe  GDPR-a i učinkovite suradnje među nadzornim tijelima.

Nadalje, EDPB je zabrinut zbog (ne)usklađenosti prijedloga s GDPR-om i strogom sudskom praksom Suda Europske unije. Konkretno, EDPB je kao probleme istaknuo prekid tekućeg mandata vanjskih članova belgijskog nadzornog tijela i dodatne razloge za razrješenje članova.

EDPB također dovodi u pitanje na koji način zakonodavni prijedlozi koji dovode do pojačanog parlamentarnog nadzora mogu utjecati na neovisnost i samostalnost djelovanja nadzornih tijela bez vanjskih utjecaja.

Konačno, EDPB je odlučio zatražiti status promatrača u okviru Proljetne konferencije europskih tijela za zaštitu podataka. Predmetna konferencija je najvažniji forum suradnje i koordinacije strategija i politika europskih regulatornih tijela za zaštitu osobnih podataka i privatnosti. Agencija za zaštitu osobnih podataka je punopravna članica Konferencije s pravom glasa od 2008. godine i po prvi puta je domaćin ovog značajnog događanja.

Tijekom Proljetne konferencije razmjenjuju se iskustva i znanja o najaktualnijim temama iz područja zaštite podataka, donose zaključci i prijedlozi za odgovarajuća tijela EU, Vijeće Europe, usvajaju rezolucije te jača suradnja između europskih tijela za zaštitu osobnih podataka.

Ove godine Proljetna konferencija održat će se u Cavtatu u razdoblju od 18. svibnja – 20. svibnja 2022. godine, te će Agencija za zaštitu osobnih podataka imati čast razmjenjivati znanja i iskustva s uvaženim stručnjacima za zaštitu podataka iz 30 europskih država (članica EU i država koje nisu članice EU), predstavnicima Europske komisije, Vijeća Europe, Europskog odbora za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Zamjenik predsjednika EDPB-a Aleid Wolfsen rekao je: “Međunarodna suradnja je od vitalnog značaja za očuvanje prava na zaštitu podataka u EGP-u i šire. Ovo je još jedan važan korak naprijed u jačanju naše suradnje s međunarodnom zajednicom u promicanju standarda zaštite podataka EU-a i osiguravanju učinkovite zaštite osobnih podataka izvan granica EU-a.”

 

A

Povezano

Agencija pokreće nadzorno postupanje nad HZZO

Agencija pokreće nadzorno postupanje nad HZZO

Agencija za zaštitu osobnih podataka temeljem napisa iz medija pokrenut će žurno nadzorno postupanje nad Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zbog mogućeg kibernetičkog napada. Ovim putem upozoravamo građane da e-poruke koje zaprime od "Hrvatskog zavoda za...

X
Skip to content