HR | EN

logo
header pozadina-min
Panel rasprava o sustavu eKarton

Panel rasprava o sustavu eKarton

Hrvatska liječnička komora i Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, uz suorganizaciju komora u zdravstvu, organizirali su 4. Kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KoKoZ) te 6. Hrvatski kongres medicinskog prava, koji je održan od 21. do 23. travnja 2023. u Novom...

Ravnatelj Zdravko Vukić sudjelovao na Simpoziju privatnosti 2023.

Ravnatelj Zdravko Vukić sudjelovao na Simpoziju privatnosti 2023.

U okviru trećeg dana Simpozija privatnosti 2023. u Veneciji, u srijedu 19. travnja održan je panel „Budućnost službenika za zaštitu podataka“ na kojem je sudjelovao ravnatelj Agencije Zdravko Vukić. Na panelu koji je moderirao Pierre-Yves Lastic (Europska federacija...

EDPB plenarna sjednica, 28. ožujka 2023.

EDPB plenarna sjednica, 28. ožujka 2023.

Tijekom zadnje plenarne sjednice održane 28. ožujka,  EDPB je usvojio pismo namijenjeno Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj komisiji o razmjeni podataka u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (AML/CFT). Ovo pismo naglašava značajne rizike za...

Predavanje za studente Pravnog fakulteta Split

Predavanje za studente Pravnog fakulteta Split

Ravnatelj Zdravko Vukić i službenici Agencije, u četvrtak 23. ožujka 2023., održali su gostujuće predavanje na temu „Pravni okvir zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj“ u okviru kolegija Upravna informatika sa statistikom na I. godini stručnog Upravnog...

Upozorenje – phishing u tijeku

Upozorenje – phishing u tijeku

Ukoliko zaprimite e-poruku s e-mail adrese koje izgledaju kao da su poslani sa službenih adresa e-pošte Agencije za zaštitu osobnih podataka (adrese koje iza oznake @ imaju azop.hr – npr. zop@azop.hr, admin@azop.hr) s naslovom "Treće strane imaju pristup vašem...

X
Skip to content