HR | EN

logo
header pozadina-min

Obilježavanje 5. obljetnice pune primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a)

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR-a), zakonski propis koji se izravno u cijelosti primjenjuje u Europskoj uniji od 25. svibnja 2018. godine, označila je prekretnicu u području zaštite osobnih podataka te značajno promijenila svijest o važnosti zaštite osobnih podataka kod poslovnih subjekata i pojedinaca. No, edukativne i nadzorne aktivnosti Agencije pokazuju kako usklađenost sa zakonodavnim okvirom za zaštitu podataka u RH još uvijek nije zadovoljavajuća, stoga u okviru svoje savjetodavne uloge, Agencija ulaže značajne napore u organizaciju aktivnosti za podizanje razine svijesti o zaštiti podataka namijenjenih svim ciljanim skupinama.

Nakon održanih Savjetovanja u Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori za voditelje/izvršitelje obrade i službenike za zaštitu podataka, u četvrtak 25. svibnja, na 5. obljetnicu pune primjene Opće uredbe o zaštiti podataka održane su i edukativne aktivnosti namijenjene građanima i učenicima.

 

Webinar za građane „Kako zaštititi svoje osobne podatke i koja su moja prava?“

Iako je svijest o važnosti zaštite osobnih podataka u zadnjih nekoliko godina značajno porasla, građani nažalost i dalje vrlo često neoprezno raspolažu sa svojim osobnim podacima te ne znaju ili pogrešno tumače svoja prava koja su im zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka. Stoga je Agencija organizirala webinar za sve zainteresirane građane pod nazivom “Kako zaštititi svoje osobne podatke i koja su moja prava?“, u svrhu informiranja građana o pravima vezano za obradu njihovih osobnih podataka.

Primjerice, građani često nisu upućeni da imaju pravo na pristup osobnim podacima odnosno kako imaju pravo dobiti kopiju svojih osobnih podataka koje organizacija prikuplja o njima, kao i da imaju pravo informirati se o obradi svojih osobnih podataka. Konkretno, kada određena organizacija prikuplja podatke pojedinca, mora ga i informirati na koji način upotrebljava njegove osobne podatke. Dakle, kada daju svoje osobne podatke bilo kojoj organizaciji građani trebaju znati da imaju pravo pitati zašto i u koju svrhu se njihovi osobni podaci obrađuju, kome će biti prosljeđivani, koliko dugo će biti čuvani, koji je pravni temelj za njihovu obradu itd. Organizacije moraju biti u mogućnosti dati građanima odgovore na takva pitanja, a odgovori poput “zato što su takva pravila poslovanja” ili “treba nam za svaki slučaj”, ” ne znam, rekli su mi da tako radim”, nisu prihvatljivi. Organizacije trebaju u svakom slučaju znati na temelju koje pravne osnove i u koje svrhe prikupljaju osobne podatke te o tome educirati svoje zaposlenike.

No pritom je potrebno naglasiti kako se građani za ostvarivanje svojih prava najprije trebaju obratiti voditelju obrade (npr. banci u kojoj imaju kredit, školi, bolnici itd.), a ukoliko voditelj obrade ne udovolji zahtjevu, mogu se javiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa zahtjevom za utvrđivanju povrede prava.

Osim prava, o kojima možete pročitati i ovdje, službenice Agencije na webinaru dotaknule su se i zaštite osobnih podataka na internetu, odnosno najčešćih online prijevara koje se događaju svakodnevno, a o kojima možete pročitati u brošuri Kako zaštiti svoje osobne podatke online?

 

Edukacija za učenike trećih razreda OŠ Rapska

O zaštiti osobnih podataka na internetu govorili su i službenici Agencije trećim razredima Osnovne škole Rapska u Zagrebu. Naime, Opća uredba o zaštiti podataka djecu prepoznaje kao ranjivu skupinu, odnosno djeca zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih podataka jer mogu biti manje svjesna rizika i posljedica, stoga je svijest o važnosti zaštite osobnih podataka potrebno graditi tijekom djetinjstva.

Edukacijom „Naučimo zaštititi svoje i tuđe osobne podatke na internetu“ učenici su naučili što su osobni podaci, kako pravilno postupati sa svojim, ali i tuđim osobnim podacima te na koji način oni mogu biti zlouporabljeni.

No kako bi upozorili i na opasnosti koje vrebaju na internetu, a kojih učenici često nisu ni svjesni, naglasak edukacije bio je upravo na prevenciji i zaštiti od svih potencijalnih opasnosti. Lažna predstavljanja, govori mržnje, krađa identiteta, prijevare, pedofilija samo su neke od tamnih strana, a kao najrašireniji problem prilikom korištenja interneta među djecom i mladima je elektroničko nasilje odnosno cyberbullying.

 

A

Povezano

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

26. ožujka 2024. Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao neovisno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, za predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatski sabor donosi preporuke odnosne na obradu osobnih podataka koje političke...

X
Skip to content