HR | EN

logo
header pozadina-min

Objavljeno 16. listopada 2023.

Obrada e-adrese bez pravne osnove

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako je na svoju privatnu e-mail adresu koja nije povezana ni s kakvim registriranim djelatnostima zaprimao newsletter-e od strane XY te kako je iz zaprimljenih poruka elektroničke pošte razvidno da se njegova privatna adresa elektroničke pošte neovlašteno prodaje trećim osobama. Uz svoj zahtjev podnositelj je dostavio zaprimljenu poruku elektroničke pošte od dana 18. srpnja 2019. godine, naslova „Učinkovito povećanje prodaje“, poslanu sa adrese X.

Zahtjev je osnovan.

U provedenom postupku je utvrđeno da je društvo XY, kao voditelj obrade obrađivalo osobne podatke podnositelja zahtjeva, točnije njegovu adresu elektroničke pošte bez pravne osnove odnosno protivno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, a time i protivno načelima obrade osobnih podataka iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka. U konkretnom slučaju voditelj obrade nije dokazao na koji način je prikupio osobne podatke podnositelja zahtjeva odnosno nije argumentirao izvor prikupljanja adrese elektroničke pošte XX kao osobnog podatka podnositelja zahtjeva, a tako niti dokazao pravnu osnovu za daljnju obradu/ prosljeđivanje osobnih podataka podnositelja zahtjeva drugim primateljima uz naknadu.

Više u Rješenju.

 

X
Skip to content