HR | EN

logo
header pozadina-min

Održana edukacija za službenike za zaštitu podataka u javnom sektoru

Agencija za zaštitu osobnih podataka nastavlja sa kampanjom sustavnog educiranja službenika za zaštitu podataka u javnom sektoru odnosno tijelima javne vlasti, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Još jedna u nizu online radionica održana je danas, 23. ožujka 2021.godine, a zahvaljujući kojoj su službenici za zaštitu podataka imali prilike steći potrebna znanja i vještine za kvalitetno obavljanje svojih zadaća.

„Uzimajući u obzir bitnu ulogu i brojne zadaće koje službenicima nameće Opća uredba o zaštitu podataka, Agencija je prepoznala potrebu za provođenjem ciljanih edukacija, koje uključuju specijalizirana znanja i vještine iz prava i prakse zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti. Valja napomenuti kako ova kampanja predstavlja jedan kontinuirani proces stjecanja znanja o zaštitu osobnih podataka te će se većim djelom bazirati na praktičnim primjerima iz prakse ove Agencije, ali i najboljim praksama na EU razini.“, rekao je ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka Zdravko Vukić.

Na radionici na kojoj je sudjelovalo sto sudionika, prikazana je Opća uredba o zaštiti podataka i njene glavne odredbe (definicije, načela, prava ispitanika, uloge i odgovornost voditelja i izvršitelja obrade…). Na radionicu su objašnjene glavne zadaće i obveze  službenika za zaštitu podataka, a samo neke od njih su da savjetuju voditelje obrade o svim pitanjima vezano za zaštitu podataka, provode analizu postupaka obrade, predlažu tehničke i organizacijske mjere, vode evidencije obrade, rješavaju pritužbe ispitanika, provode testove razmjernosti, sudjeluju u procjenama učinka, komuniciraju s tijelom za zaštitu osobnih podataka itd.

S obzirom na izuzetno velik interes službenika za sudjelovanje na AZOP-ovim radionicama, s radionicama nastavljamo i u travnju, svibnju i lipnju, a od rujna krećemo sa provedbom novog edukativnog programa podijeljenog u 11 tematskih cjelina (modula).

Sve službenike za zaštitu podataka pozivamo na sudjelovanje u anketi dostupnoj na poveznici https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DPOsurvey2020. Ovo istraživanje provodi Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) u suradnji sa Hrvatskim katoličkim sveučilištem kao nositeljem europskog projekta H2020-SwafS za Hrvatsku. Svrha ovog istraživanja je stjecanje uvida u izazove s kojima se susreću službenici za zaštitu podataka prilikom usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka i jasnije razumijevanje njihovih potreba.

Sudjelovanje u istraživanju je anonimno. Prikupljeni podaci će se se isključivo u svrhu unaprjeđenja kvalitete predavanja, pisanja znanstvenih članaka, izradu edukativnih materijala i modula za službenike za zaštitu podataka.

 

A

Povezano

X
Skip to content