HR | EN

logo
header pozadina-min

Plenarna sjednica EDPB-a 13.12.2022. : Usvojena izjava o Direktivi o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR)

Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka i član Europskog odbora za zaštitu podataka Zdravko Vukić sudjelovao je na sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine u Briselu.

Na posljednjoj ovogodišnjoj plenarnoj sjednici Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je izjavu o nedavnoj presudi C-817/19 Suda Europske unije o upotrebi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela u skladu s Direktivom (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela.

Nakon što je belgijski Ustavni sud 21. lipnja 2022. uputio zahtjev za mišljenjem, Sud EU-a donio je presudu o Direktivi o PNR-u. Iako je Sud utvrdio da presuda ne utječe na valjanost Direktive o PNR-u, napominje da Direktivu o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) treba tumačiti na način da uključuje važna ograničenja obrade osobnih podataka kako bi se osigurala usklađenost s Poveljom EU-a o temeljnim pravima (Povelja).

Neka od tih ograničenja odnose se na primjenu sustava PNR samo na kaznena djela terorizma i teška kaznena djela, koji su objektivno povezani s prijevozom putnika zračnim prijevozom, te na neselektivnu primjenu općeg razdoblja čuvanja od pet godina na osobne podatke svih putnika.

Tumačenjem koje predlaže Sud EU-a znatno se sužavaju načini na koje države članice EU-a mogu obrađivati podatke iz PNR-a. Europski odbor za zaštitu podataka smatra vjerojatnim da trenutačna obrada podataka iz PNR-a u mnogim, ako ne i u većini država članica, nije u potpunosti u skladu s Direktivom o PNR-u kako ju tumači Sud EU-a.

U svojoj izjavi Europski odbor za zaštitu podataka poziva države članice EU-a da poduzmu sve potrebne korake na zakonodavnoj i/ili administrativnoj razini kako bi osigurale da je transponiranje u nacionalno zakonodavstvo i provedba Direktive o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR)  u skladu s Poveljom kako je tumači Sud EU-a. U tom pogledu Europski odbor za zaštitu podataka napominje da su tijela za zaštitu podataka u potpunosti nadležna za istraživanje usklađenosti sa zahtjevima EU-a za zaštitu podataka na nacionalnoj razini.

A

Povezano

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je informaciju kako je došlo do "curenja" osobnih podataka više od milijun fizičkih osoba vlasnika vozila. Javnost obavještavamo kako je u tijeku nadzorno postupanje nad svim relevantnim subjektima u konkretnom slučaju te...

X
Skip to content