HR | EN

logo
header pozadina-min

Plenarna sjednica EDPB-a 13.12.2022. : Usvojena izjava o Direktivi o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR)

Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka i član Europskog odbora za zaštitu podataka Zdravko Vukić sudjelovao je na sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine u Briselu.

Na posljednjoj ovogodišnjoj plenarnoj sjednici Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je izjavu o nedavnoj presudi C-817/19 Suda Europske unije o upotrebi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela u skladu s Direktivom (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela.

Nakon što je belgijski Ustavni sud 21. lipnja 2022. uputio zahtjev za mišljenjem, Sud EU-a donio je presudu o Direktivi o PNR-u. Iako je Sud utvrdio da presuda ne utječe na valjanost Direktive o PNR-u, napominje da Direktivu o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) treba tumačiti na način da uključuje važna ograničenja obrade osobnih podataka kako bi se osigurala usklađenost s Poveljom EU-a o temeljnim pravima (Povelja).

Neka od tih ograničenja odnose se na primjenu sustava PNR samo na kaznena djela terorizma i teška kaznena djela, koji su objektivno povezani s prijevozom putnika zračnim prijevozom, te na neselektivnu primjenu općeg razdoblja čuvanja od pet godina na osobne podatke svih putnika.

Tumačenjem koje predlaže Sud EU-a znatno se sužavaju načini na koje države članice EU-a mogu obrađivati podatke iz PNR-a. Europski odbor za zaštitu podataka smatra vjerojatnim da trenutačna obrada podataka iz PNR-a u mnogim, ako ne i u većini država članica, nije u potpunosti u skladu s Direktivom o PNR-u kako ju tumači Sud EU-a.

U svojoj izjavi Europski odbor za zaštitu podataka poziva države članice EU-a da poduzmu sve potrebne korake na zakonodavnoj i/ili administrativnoj razini kako bi osigurale da je transponiranje u nacionalno zakonodavstvo i provedba Direktive o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR)  u skladu s Poveljom kako je tumači Sud EU-a. U tom pogledu Europski odbor za zaštitu podataka napominje da su tijela za zaštitu podataka u potpunosti nadležna za istraživanje usklađenosti sa zahtjevima EU-a za zaštitu podataka na nacionalnoj razini.

A

Povezano

Predstavljen i testiran web alat OLIVIA za poduzetnike

Predstavljen i testiran web alat OLIVIA za poduzetnike

U prostorijama Infobip kampusa Alpha Centauri, u ponedjeljak 27. studenog 2023. predstavljen je internetski alat „OLIVIA“ koji je razvijen u okviru europskog projekta ARC2 (Awareness raising campaing for SMEs). „OLIVIA“ je virtualna učiteljica i asistentica za...

X
Skip to content