HR | EN

logo
header pozadina-min

Pravni temelj za obradu podataka o dioptriji i vidu (upit odnosan na obradu osobnih podataka u optometrijskoj djelatnosti)

Objavljeno: 28.12.2022.

Nastavno na Vaš upit u kojem pitate je li Poliklinika odnosno optika poliklinike koja je osnovana kao trgovačko društvo u obvezi prikupljati od svakog klijenta (kupca) naočala, leća i sl. izjavu o suglasnosti s obradom osobnih podataka odnosno privolu, u nastavku iznosimo sljedeće:

U načelu, svaka obrada osobnih podataka u okvirima primjene Opće uredbe o zaštiti podataka treba poštovati načela obrade propisana čl. 5., treba se temeljiti na jednom od pravnih osnova za zakonitu obradu iz čl. 6. te, u slučaju da se obrađuju posebne kategorije osobnih podataka, treba se provoditi jedino uz adekvatno poštivanje čl. 9. odnosno, uz primjenu jedne od taksativno propisanih iznimki od načelne zabrane obrade posebnih kategorija osobnih podataka (koje kategorije uključuju podatke o zdravlju).

Prije uspostave određene aktivnosti koja uključuje obradu osobnih podataka, svaki voditelj obrade mora pažljivo razmotriti koja bi zakonita osnova odgovarala i bila primjenjiva za predviđenu obradu.

Člankom 6. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; (b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; (c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; (d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; (e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; (f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

U kontekstu navoda sadržanih u Vašem upitu, ukazujemo da Opća uredba o zaštiti podataka u članku 4., stavku 11. definira privolu ispitanika kao svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Nadalje, Opća Uredba o zaštiti podataka uvjete privole propisuje u članku 7. Općenito govoreći, privola može biti odgovarajuća zakonita osnova ako se ispitaniku omogući nadzor i ako mu se ponudi istinski izbor u pogledu prihvaćanja ili odbijanja ponuđenih uvjeta ili odbijanja tih uvjeta bez štetnih posljedica. Ako je privola dobivena potpuno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, ista je „alat“ kojim se ispitanicima omogućuje da odluče hoće li se njihovi osobni podaci obrađivati.

U konkretnom slučaju, prema navodima iz Vašeg upita, Agencija razabire da se u Poliklinici od strane stručnog osoblja preporuča vrsta dioptrijskog okvira naočala, naočalnih leća i u konačnici izrađuju naočale za krajnjeg korisnika. U tom smislu, u načelu za navedeno razabiremo da isto predstavlja određenu „uslugu“ koja se pruža korisniku te u tom smislu, Agencija smatra da je pravna osnova iz čl. 6. st. 1. toč. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka) primjenjiva pravna osnova za obradu nužnih podataka za ispunjenje ugovora.

Nadalje, imajući u vidu odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 17/2009, 23/2009, 53/2009, 116/2009, 4/2010, 88/2010, 110/2010, 113/2010, 1/2011, 16/2011, 87/2011, 7/2012) prema kojima se očna pomagala smatraju medicinskim proizvodima u skladu s odredbama Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) i propisima donesenim osnovom toga Zakona koji su namijenjeni omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija, odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede individualno proizvedeni prema uputama ovlaštenog doktora medicine namijenjeni određenoj osobi, Agencija drži da je primjenjiva iznimka iz čl. 9. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka za eventualnu obradu podataka o zdravlju ispitanika u predmetnom slučaju točka (h), gdje je propisano da je obrada nužna u svrhu preventivne medicine ili medicine rada radi procjene radne sposobnosti zaposlenika, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama na temelju prava Unije ili prava države članice ili u skladu s ugovorom sa zdravstvenim radnikom te u skladu s uvjetima i zaštitnim mjerama iz stavka 3.

 

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content