Predstavnica AZOP-a na konferenciji o online nasilju prema ženama

Predstavnica Agencije za zaštitu osobnih podataka, u srijedu 15. veljače 2023., sudjelovala je na panelu ‘Jačanje sustava za suzbijanje online nasilja nad ženama’ koji je održan u sklopu konferencije na temu online nasilja prema ženama. Udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Agencijom za elektroničke medije organizirala je ovu završnu konferenciju u okviru projekta SURF and SOUND kako bi predstavili rezultate provedenog projekta te aktivnosti koje su u planu.

Na konferenciji se, između ostalog, govorilo o objavljivanju eksplicitnog sadržaja bez pristanka u medijima ili na društvenim mrežama. Iako se radi o kaznenoj nadležnosti u Republici Hrvatskoj te nije nadležnost Agencije za zaštitu osobnih podataka baviti se temama nasilja i diskriminacije, činjenica je da se u takvim slučajevima radi o obradi osobnih podataka. Stoga je predstavnica Agencije govorila o pravu na brisanje kao pravu svakog ispitanika, ali i o ovlastima Agencije da u takvim okolnostima naredi voditelju obrade, koji može biti i fizička osoba na društvenoj mreži, brisanje osobnih podataka sukladno članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, što može pomoći ispitaniku – žrtvi dok je u tijeku istraga policije ili državnog odvjetništva. Također, istaknula je kako Agencija ima ovlasti izreći upravnu novčanu kaznu ako voditelj obrade ne postupi po nalogu Agencije.

A

Povezano

Godišnja edukacija službenika za zaštitu podataka

Godišnja edukacija službenika za zaštitu podataka

Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka Zdravko Vukić sudjelovao je na Godišnjoj edukaciji za službenike za zaštitu podataka pod nazivom #DPOconference2022, koju je u Rijeci, 2. prosinca 2022. organizirala udruga Hrvatski centar za zaštitu osobnih podataka...

X
Skip to content