HR | EN

logo
header pozadina-min

Predstavnici AZOP-a u Radnoj skupini za izradu tzv. covid-putovnica, 12.4.2021.

Vlada Republike Hrvatske, 8. travnja 2021. godine, osnovala je Radnu skupinu za izradu tehničkog rješenja prekogranično interoperabilnih digitalnih zelenih potvrda, tzv. ‘covid-putovnica’, koje bi trebale olakšati kretanje ljudi u EU tijekom pandemije Covida-19. Članovi Radne skupine su i predstavnici Agencije za zaštitu osobnih podataka, koji će aktivno sudjelovati u dijelu koji se odnosi na područje zaštite osobnih podataka.

U svom radu, Agencija za zaštitu osobnih podataka vodit će se zajedničkim mišljenjem EDPB-a i EDPS-a 04/2021 o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrdau čijem je donošenju i sudjelovala. U mišljenju Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB) i Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS) istaknuto je da Prijedlog ima za cilj olakšati ostvarivanje prava na slobodno kretanje unutar EU tijekom pandemije COVID-19 uspostavljanjem zajedničkog okvira za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju protiv bolesti COVID-19 pod nazivom „digitalna zelena potvrda“.

Uvođenjem digitalne zelene potvrde olakšalo bi se sigurno slobodno kretanje ljudi unutar EU tijekom pandemije Covid-19, a tzv. covid-putovnica bila bi dokaz da je osoba cijepljena protiv Covida-19, da je dobila negativan rezultat testa ili da je preboljela tu bolest. Potvrda bi sadržavala QR kod koji sadržava nužne osnovne informacije i digitalni potpis kako bi se zajamčile njezina sigurnost i vjerodostojnost, a  bila bi dostupna besplatno, u digitalnom ili papirnatom obliku.

EDPB i EDPS priznaju da je trenutna hitna situacija uzrokovana pandemijom COVID-19 dovela do stvarnih i važnih rizika, kako za ostvarivanje prava na slobodno kretanje unutar država članica, tako i za javno zdravlje zbog nedostatka zajedničkog pristupa interoperabilnim certifikatima. Štoviše, kako je iznio Europol, postoji visok rizik povezan s krivotvorenjem i nezakonitom prodajom lažnih potvrda o ispitivanju COVID-19. U skladu s Prijedlogom, digitalna zelena potvrda umanjuje ove rizike usklađivanjem dokumentacije i usvajanjem niza sigurnosnih mjera povezanih s istim. Istodobno, treba uzeti u obzir da uvođenje digitalne zelene potvrde neće eliminirati rizik od ‘krivotvorenja’, pa stoga mora biti popraćeno usvajanjem odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu od manipulacije i krivotvorenja potvrde.

Pored toga, EDPB i EDPS upućuju na to da Prijedlog jasno ograničava opseg i uporabu digitalne zelene potvrde samo za olakšavanje ostvarivanja slobode kretanja između država članica EU. Štoviše, ističu da pravna osnova ovog Prijedloga ne dopušta i ne smije dovesti do stvaranja bilo kakve središnje baze podataka o osobnim podacima na razini EU-a pod izlikom uspostave okvira digitalnih zelenih potvrda.  

U skladu s navedenim, potrebno je pažljivo analizirati poštivanje načela nužnosti i proporcionalnosti mjera uvedenih s Prijedlogom kojim bi se posebno trebala postići poštena ravnoteža između ciljeva od općeg interesa podržanih digitalnom zelenom potvrdom i poštivanja temeljnih prava na privatnost, zaštitu podataka i nediskriminaciju i druge temeljne slobode, poput slobode kretanja i boravka.

EDPB i EDPS smatraju da, ukoliko države članice počnu upotrebljavati digitalnu zelenu potvrdu na temelju nacionalnih zakona za bilo koju daljnju upotrebu različitu od predviđene svrhe olakšavanja slobodnog kretanja unutar država članica EU, to može dovesti do neželjenih posljedica i rizika po temeljna prava građana EU-a. Doista, već je predloženo proširenje primjene digitalne zelene potvrde na druge situacije radi ublažavanja trenutno važećih ograničenja, a moguća je i uporaba u druge svrhe primjerice za ulazak u trgovine, restorane, klubove ili teretane. Svaka takva daljnja upotreba digitalne zelene potvrde i s njom povezanog okvira u skladu s nacionalnom pravnom osnovom, ne bi smjela pravno ili činjenično dovesti do diskriminacije na temelju cijepljenja ili oporavka od COVID-19 bolesti.  Iz tog razloga, EDPB i EDPS ističu da svaka moguća daljnja upotreba digitalne zelene potvrde i osobnih podataka s njima povezanih na razini država članica mora poštivati ​​članke 7. i 8. Povelje i mora biti u skladu s GDPR-om, uključujući članak 6. stavak 4. GDPR-a.

Navedeno podrazumijeva potrebu za odgovarajućom pravnom osnovom u zakonodavstvu država članica, koja mora biti u skladu s načelima učinkovitosti, nužnosti i proporcionalnosti, a uključujući jake i specifične zaštitne mjere provedene nakon odgovarajuće procjene učinka, posebno kako bi se izbjegao rizik od diskriminacije i zabranilo zadržavanje podataka u kontekstu postupka provjere.

A

Povezano

Agencija pokreće nadzorno postupanje nad HZZO

Agencija pokreće nadzorno postupanje nad HZZO

Agencija za zaštitu osobnih podataka temeljem napisa iz medija pokrenut će žurno nadzorno postupanje nad Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zbog mogućeg kibernetičkog napada. Ovim putem upozoravamo građane da e-poruke koje zaprime od "Hrvatskog zavoda za...

X
Skip to content