HR | EN

logo
header pozadina-min

Snimanje videozapisa pripadnika policije u okviru obavljanja njihovih dužnosti

 

Objavljeno 4.1.2024.

Vezano uz pitanje o tome u kojoj mjeri treba štititi osobne podatke na kopiji videosnimke koju ispitanik traži od voditelja obrade temeljem članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, Agencija ističe da, sukladno članku 15. stavku 4. uredbe, pravo na dobivanje kopije ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih. Sukladno uvodnoj izjavi 63, pravo na pristup ne bi smjelo negativno utjecati na prava ili slobode drugih, uključujući i poslovne tajne ili intelektualno vlasništvo, a osobito na autorsko pravo kojima je zaštićen računalni program. Rezultat tih razmatranja ipak ne bi smjelo biti odbijanje pružanja svih informacija ispitaniku. Za detalje o tumačenju članka 15. stavka 4. Uredbe Vas upućujemo na Smjernice Europskog odbora za zaštitu podataka 01/2022 o pravima ispitanika – pravu na pristup, od 28. ožujka 2023. godine. Navedene Smjernice su dostupne na poveznici: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-04/edpb_guidelines_202201_data_subject_rights_access_v2_en.pdf.

Dakle, ono što je ključno s aspekta zaštite osobnih podataka je da se zaštite osobni podaci svih drugih osoba na snimci koja je predmet prava na pristup, a da ispitanik dobije pristup svojim osobnim podacima.

Vezano za navod da se Opća uredba o zaštiti podataka ne odnose na policijske službenike jer su oni državni službenici i građani ih imaju pravo snimati u njihovom postupanju, Agencija iznosi sljedeće:

Sud EU je u predmetu C-345/17 (Buivids) razmatrao pitanje da li u područje primjene Direktive 95/46 (preteče Općoj uredbi o zaštiti podataka) ulazi snimanje videozapisa pripadnika policije u postaji prilikom davanja izjave i objava tako snimljenog videozapisa na internetskoj stranici za videozapise gdje ih korisnici mogu slati, gledati i dijeliti. Dalje ističemo relevantne točke presude:

Činjenica da se snima videozapis pripadnika policije u okviru obavljanja njihovih dužnosti ne može isključiti takvu vrstu obrade osobnih podataka iz područja primjene Direktive 95/46 (točka 44.). Ta direktiva ne predviđa nijednu izričitu iznimku koja isključuje iz područja primjene navedene direktive obradu osobnih podataka koji se odnose na javne službenike (točka 45.). Nadalje, iz sudske prakse Suda proizlazi da okolnost da se navedena informacija nalazi u kontekstu profesionalne aktivnosti nije takve naravi da bi joj oduzela svojstvo „osobnog podatka” (točka 46.). S obzirom na prethodno navedeno, na prvo pitanje valja odgovoriti tako da članak 3. Direktive 95/46 treba tumačiti na način da u područje primjene te direktive ulazi snimanje videozapisa pripadnika policije u postaji prilikom davanja izjave i objava tako snimljenog videozapisa na internetskoj stranici za videozapise gdje ih korisnici mogu slati, gledati i dijeliti (točka 47.).

Stoga Agencija ističe da se Opća uredba o zaštiti podataka primjenjuje na policijske službenike (i) dok obavljaju svoju profesionalnu djelatnost.

Vezano za Vaš navod da građani imaju pravo snimati policijske službenike u njihovom postupanju, Sud EU je u gore navedenoj presudi rekao da članak 9. Direktive 95/46 treba tumačiti na način da snimanje videozapisa pripadnika policije u postaji prilikom davanja izjave i objava tako snimljenog videozapisa na internetskoj stranici za videozapise gdje ih korisnici mogu slati, gledati i dijeliti, mogu biti obrada osobnih podataka izvršena isključivo u novinarske svrhe u smislu te odredbe ako iz tog videozapisa proizlazi da navedena snimka i navedena objava kao jedini cilj imaju otkrivanje informacija, mišljenja i ideja javnosti, što je na sudu koji je uputio zahtjev za prethodno pitanje da provjeri.

Slično kao i članak 9. Direktive, članak 85. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje da države članice zakonom usklađuju pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom s pravom na slobodu izražavanja i informiranja, što uključuje obradu u novinarske svrhe i svrhe akademskog, umjetničkog ili književnog izražavanja.

Sukladno članku 85. stavku 2. Uredbe, u vezi s obradom koja se obavlja u novinarske svrhe ili u svrhe akademskog, umjetničkog ili književnog izražavanja, države članice predviđaju izuzeća ili odstupanja od poglavlja II. (načela), poglavlja III. (prava ispitanika), poglavlja IV. (voditelj obrade i izvršitelj obrade), poglavlja V. (prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama), poglavlja VI. (neovisna nadzorna tijela), poglavlja VII. (suradnja i konzistentnost) i poglavlja IX. (posebne situacije obrade) ako su ona potrebna kako bi se uskladilo pravo na zaštitu osobnih podataka sa slobodom izražavanja i informiranja.

Temeljem uvodne izjave 153 Opće uredbe o zaštiti podataka, radi uzimanja u obzir važnosti prava na slobodu izražavanja u svakom demokratskom društvu potrebno je široko tumačiti pojmove u vezi s tom slobodom, kao što je novinarstvo.

Dakle, Opća uredba o zaštiti podataka se primjenjuje i na obradu osobnih podataka u novinarske svrhe, a eventualna izuzeća ili odstupanja od pojedinih odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka moraju biti propisana zakonom države članice.

X
Skip to content