HR | EN

logo
header pozadina-min

Objavljeno 23.10.2023.

Sveučilišno izdanje objave imena i fotografije djece (Downov sindrom)

 

Nastavno na Vaš upit o Sveučilišnom izdanju objave fotografije djece (Downov sindrom) s imenima, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Prvenstveno ističemo kako je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Nadalje, vezano uz fotografiranje djece, napominjemo kako je uvodnom odredbom 38 Opće uredbe propisano da ista zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih podataka budući mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka. Takvo pravo na posebnu zaštitu trebalo bi se posebno odnositi na upotrebu osobnih podataka djece u svrhu marketinga ili stvaranja osobnih ili korisničkih profila te prikupljanje osobnih podataka o djeci prilikom upotrebe usluga koje se izravno nude djetetu.

Pravni temelj za navedenu obradu bi se mogao pronaći u privoli ispitanika u smislu članka 6. stavka 1. točke a) Opće uredbe o zaštiti podataka, a s obzirom da je riječ o djetetu, navedeni osobni podaci se mogu obrađivati samo uz pribavljanje privole od strane nositelja roditeljske odgovornosti, odnosno zastupnika/skrbnika pojedinog djeteta koji će zastupati djetetove interese.

Zaključno, iz Vašeg upita može se razabrati kako je prethodno pribavljena suglasnost roditelja (privola), te napominjemo kako u privoli mora biti specificirano u koju svrhu roditelj daje pristanak na obradu osobnih podataka njegovog djeteta.

X
Skip to content