HR | EN

logo
header pozadina-min

Uporaba e-mail adrese nakon prestanka radnog odnosa

Uporaba e-mail adrese nakon prestanka radnog odnosa

Vezano uz Vaš upit upućen ovoj Agenciji o uporabi e-mail adrese nakon prestanka radnog odnosa, navodimo sljedeće:

Prvenstveno, ističemo da je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

Člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je načelo ograničenja pohrane sukladno kojemu osobni podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanikâ samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

U konkretnom slučaju prestankom radnog odnosa prestala je svrha uporabe e-mail adrese koja je bila dodijeljena radniku kojem je prestao radni odnos te je poslodavac dužan istu deaktivirati (zatvoriti) i to u trenutku prestanka radnog odnosa, izuzev postojanja drugačijeg dogovora radnika i poslodavca, tj. postojanja privole radnika da se e-mail adresa koju je radnik koristio za vrijeme trajanja radnog odnosa i dalje koristi određeno (primjereno) vremensko razdoblje. Pri tome navodimo kako privola radnika za daljnje korištenje e-mail adrese mora biti slobodno dana, te mora biti izričita i lako dokaziva.

Također, sve gore navedeno valja primijeniti i na čitanje (pristup) elektronske pošte koju je koristio bivši radnik od strane druge osobe.

Zaključno, upućujemo Vas da se obratite bivšem poslodavcu te zatražite prestanak korištenja e-mail adrese kojom ste se (kao bivši radnik) koristili za vrijeme trajanja radnog odnosa.

 

Ako ne zaprimite odgovor od strane voditelja obrade u roku od mjesec dana (brisanje, pristup ili prigovor) ili smatrate da Vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti Agenciji s potpunim zahtjevom za utvrđivanje povrede prava: https://azop.hr/zahtjev-za-utvrdivanje-povrede-prava/ uz dostavu relevantnih dokaza o povredi zaštite osobnih podataka i uz dostavu relevantnih dokaza o nepostupanju voditelja obrade po Vašem zahtjevu.

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content