HR | EN

logo
header pozadina-min

Usvojena izvješća o upotrebi usluga u oblaku u javnom sektoru i izvješće o dizajnu bannera za kolačiće

Bruxelles, 18. siječnja – povjerenik Europske komisije za pravosuđe Didier Reynders sudjelovao je na plenarnoj sjednici. Predstavio je Odboru nacrt Odluke o primjerenosti okvira za zaštitu podataka između EU-a i SAD-a te je razmijenio mišljenja s njegovim članovima. Odbor trenutačno radi na svojem mišljenju o nacrtu odluke, koje će biti dovršeno u narednim tjednima.

Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je izvješće o nalazima svoje prve koordinirane provedbene mjere, koje je bilo usmjereno na upotrebu usluga u oblaku u javnom sektoru. Europski odbor za zaštitu podataka naglašava potrebu da javna tijela djeluju potpuno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i uključuje preporuke za javni sektor pri upotrebi proizvoda ili usluga u oblaku. Osim toga, dostupan je popis mjera koje su tijela za zaštitu podataka već poduzela u području računalstva u oblaku.

Andrea Jelinek, predsjednica Europskog odbora za zaštitu podataka, izjavila je: „Koordinirani provedbeni okvir (CEF) propituje dublje metode suradnje među tijelima za zaštitu podataka kako bi se postigla bolja učinkovitost i dosljednost. Diljem Europe organizacije javnog sektora okreću se uslugama računalstva u oblaku i suočavaju se s poteškoćama pri dobivanju usluga i proizvoda usklađenih s Općom uredbom o zaštiti podataka. S osobnim podacima koje obrađuju javne službe mora se postupati s najvećom pažnjom, posebno kada ih obrađuje treća strana. Izvješće Europskog odbora za zaštitu podataka o CEF-u za 2022. pruža korisno mjerilo za to i vjerujem da će to postati važna referentna točka za javna tijela koja se bave pribavljanjem usluga u oblaku usklađenih s Općom uredbom o zaštiti podataka.”

Tijekom 2022. godine, 22 tijela za zaštitu podataka diljem EGP-a (uključujući EDPS) pokrenule su koordinirane istrage o upotrebi usluga u oblaku u javnom sektoru.

U cijelom EGP-u, uključujući europske institucije, obuhvaćeno je ukupno oko 100 javnih tijela koja obuhvaćaju širok raspon sektora (kao što su zdravstvo, financije, porezi, obrazovanje, kupci i pružatelji informatičkih usluga).

CEF je ključna mjera Europskog odbora za zaštitu podataka u okviru njegove strategije za razdoblje 2021.-2023., čiji je cilj pojednostavniti provedbu i suradnju među nadzornim tijelima. Djelovanje CEF-a 2023. odnosit će se na imenovanje i ulogu službenika za zaštitu podataka (DPO).

Osim toga, Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je izvješće o radu radne skupine na temu dizajna bannera (skočnog prozora) za prihvaćanje/odbijanje kolačića, koja je osnovana u rujnu 2021. radi koordinacije odgovora na pritužbe koje je nevladina organizacija NOYB podnijela nekoliko tijela za zaštitu podataka iz EGP-a. Radna skupina nastojala je promicati suradnju, razmjenu informacija i najbolje prakse među tijelima za zaštitu podataka, što je bilo ključno za osiguravanje dosljednog pristupa bannerima kolačića diljem EGP-a. U izvješću su se tijela za zaštitu podataka usuglasila o zajedničkom nazivniku u svojem tumačenju primjenjivih odredaba Direktive o e-privatnosti i Opće uredbe o zaštiti podataka o pitanjima kao što su gumbi za odbijanje, unaprijed označena polja, dizajn bannera ili ikone za povlačenje.

A

Povezano

Međunarodna konferencija ARC II projekta

Međunarodna konferencija ARC II projekta

U okviru europskog projekta ARC II (AWARENESS RAISING CAMPAING FOR SMEs (ARC) - Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za male i srednje poduzetnike), 9. travnja 2024. u Rimu održana je međunarodna konferencija, koja je okupila predstavnike hrvatskog i...

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

26. ožujka 2024. Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao neovisno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, za predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatski sabor donosi preporuke odnosne na obradu osobnih podataka koje političke...

X
Skip to content