HR | EN

logo
header pozadina-min

Uvid u dosje zaposlenika škole od strane zaposlenika Sigurnosno-obavještajne agencije

Uvid u dosje zaposlenika škole od strane zaposlenika Sigurnosno-obavještajne agencije

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit vezan uz mogućnost dopuštenja uvida u dosje i dokumentaciju zaposlenika škole od strane zaposlenika Sigurnosno – obavještajne agencije (dalje u tekstu: SOA), odnosno uz obvezu predočenja službene iskaznice i naloga pri dolasku u prostorije škole zbog gore navedenog uvida. Nastavno nanavedeno, navodimo sljedeće:

Članak 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, između ostalog, propisuje kako se ista primjenjuje na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane. Opća uredba o zaštiti podataka se ne odnosi na obradu osobnih podataka koju obavljaju nadležna tijela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja.

U recitalu 16. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje se kako se ista ne primjenjuje na pitanja zaštite temeljnih prava i sloboda ili slobodnog protoka osobnih podataka u vezi s djelatnostima koje ne ulaze u područje primjene prava Unije, kao što su djelatnosti u vezi s nacionalnom sigurnošću.

Također je potrebno referirati se i na odredbe članka 3. stavka 2. Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (“Narodne novine”, broj 68/18), koji propisuje kako se odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju na obradu i razmjenu osobnih podataka tijekom djelatnosti koje u području nacionalne sigurnosti obavljaju tijela sigurnosno-obavještajnog sustava, djelatnosti u vezi s pitanjima iz područja nacionalne sigurnosti koje obavljaju tijela obrambenog sustava, kao i na obradu i razmjenu osobnih podataka pri obavljanju djelatnosti obuhvaćenih glavom V. poglavljem 2. Ugovora o Europskoj uniji.

U konkretnom slučaju u primjeni je Zakon o sigurnosno – obavještajnom sustavu („Narodne novine“, broj 79/06 i 105/06), koji kao poseban zakon, između ostalog, regulira i pitanja djelovanja SOA-e na području Republike Hrvatske koje je usmjereno na sprječavanje aktivnosti ili radnji koje se poduzimaju radi ugrožavanja Ustavom utvrđenog poretka, ugrožavanja sigurnosti državnih tijela, građana i nacionalnih interesa. Nadzor nad primjenom ovog posebnog Zakona nije u nadležnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka.

 

 

 

 

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content