HR | EN

logo
header pozadina-min

Bilateralni sastanak o novoj zakonodavnoj inicijativi Europske komisije

Zamjenik ravnatelja Igor Vulje sudjelovao je na bilateralnom sastanku u Vijeću EU s belgijskim predsjedništvom, koji je održan u četvrtak, 11. siječnja 2024. godine. Navedeni sastanak bio je prilika da predstavnici delegacija zemalja članica Europske unije razmjene svoja mišljenja o novoj zakonodavnoj inicijativi Europske komisije, Uredbi o utvrđivanju dodatnih postupovnih pravila provedbe Uredbe (EU) 2016/679 (Opće uredbe o zaštiti podataka) s belgijskim kolegama (u okviru aktivnosti predsjedanja Vijećem EU).

Naime, Agencija za zaštitu osobnih podataka aktivno sudjeluje i pruža stručnu podršku Ministarstvu pravosuđa i uprave u svim aktivnostima vezanim uz rad Radne skupine za zaštitu podataka (WPDP) Vijeća EU. Važno je naglasiti da je učinkovita provedba pravila EU-a o zaštiti podataka preduvjet za osiguravanje zaštite prava na zaštitu osobnih podataka iz članka 8. stavka 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) i članka 16. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Dosljedna primjena Opće uredbe o zaštiti podataka ovisi i o učinkovitom funkcioniranju sustava prekogranične provedbe, gdje se jedinstvenim decentraliziranim sustavom nastoji omogućiti dosljedno tumačenje i primjena Opće uredbe o zaštiti podatka uz očuvanje načela blizine, na temelju kojeg se pojedinci mogu obratiti svojem lokalnom tijelu za zaštitu podataka. Upravo iz tog razloga, trenutan fokus rada u ovoj Radnoj skupini vezan je uz donošenje novog zakonodavnog akta, Uredbe o utvrđivanju dodatnih postupovnih pravila provedbe Uredbe (EU) 2016/679 (Opće uredbe o zaštiti podataka).

Cilj je olakšati provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka budući da trenutačne raznolikosti unutar nacionalnih postupaka i praksi negativno utječe na suradnju između tijela za zaštitu podataka. S tim u vezi, na temelju odredbi ovog Prijedloga trebalo bi postići da se istrage dovršavaju vremenski učinkovitije i da se pojedincima omoguće brza i efikasna postupanja nadzornih tijela odnosno pravni lijekovi u prekograničnim predmetima te u konačnici, pojednostavniti postupak prekogranične suradnje. Ovaj Prijedlog uredbe se nadovezuje na “popis želja” koji je Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) u listopadu 2022. godine uputio Europskoj komisiji, a koji sadrži niz aspekata u nacionalnom postupovnom pravu koje se želi uskladiti na razini EU-a.

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) i Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) donijeli su mišljenje o ovom zakonodavnom prijedlogu koje je dostupno na poveznici: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-012023-proposal_hr.

 

A

Povezano

X
Skip to content