HR | EN

logo
header pozadina-min

CARNET USERS CONFERENCE 2019 “NA GRANICI MOGUĆEGA”, Šibenik, 6.-8. studenog 2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao nadležno nadzorno tijelo u području zaštite osobnih podataka, a sukladno svojoj savjetodavnoj funkciji, sudjelovala je na 21. CARNET-ovoj konferenciji za korisnike, održanoj u Šibeniku 6. – 8. studenog 2019. godine, pod nazivom „Na granici mogućega“.

Jedna od najvažnijih tema koja je predstavljena sudionicima Konferencije te na koju temu je održana i posebna radionica, bila je zaštita osobnih podataka u obrazovnom sustavu.

Tom prilikom, predstavnica Agencije za zaštitu osobnih podataka održala je radionicu na temu Kako biti službenik za zaštitu podataka u školi? te je sve zainteresirane detaljnije uputila u obveze osobe koja vodi brigu o zaštiti podataka u školama. Radionicom su obuhvaćeni svi važni segmenti zaštite osobnih podataka unutar obrazovnog sustava, poput osnovnih uputa i predložaka politike privatnosti, sadržaja i upravljanja privolama, objave fotografija, monografija, pravo na pristup informacijama i drugo. Tijekom ove radionice, sudionici su, osim informacija koje su im prezentirane kroz izlaganje stručne osobe, imali mogućnost kroz izravnu komunikaciju dodatno utvrditi svoja već postojeća znanja iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudjelovanje na ovoj Konferenciji samo je jedna u nizu kontinuiranih aktivnosti koje Agencija provodi sukladno svojoj savjetodavnoj funkciji, a koje su usmjerene na osvješćivanje važnosti zaštite osobnih podataka, s posebnim naglaskom na zaštitu osobnih podataka djece kao najranjivije skupine društva.

carnet2

Slike preuzete sa web i Facebook stranice CARNET-a

A

Povezano

X
Skip to content