HR | EN

logo
header pozadina-min

Digitalni euro: osiguravanje najviših standarda zaštite podataka i privatnosti

Bruxelles, 18. listopada – Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) i Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) objavili su zajedničko mišljenje o prijedlogu Uredbe o digitalnom euru kao digitalnoj valuti središnje banke. Digitalni euro ima za cilj omogućiti pojedincima mogućnost elektroničkog plaćanja, kako putem mreže tako i izvanmrežno, kao dodatno sredstvo plaćanja uz mogućnost plaćanja u gotovini.

Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka potvrđuju da se prijedlogom Uredbe rješavaju mnogi aspekti zaštite podataka u vezi s digitalnim eurom, posebno rješavanjem problema izvanmrežnog načina obrade osobnih podataka kako bi se obrada osobnih podataka svela na najmanju moguću mjeru. Konkretno, Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka snažno pozdravljaju činjenicu da će korisnici digitalnog eura uvijek imati mogućnost plaćanja digitalnim eurom ili u gotovini. Istovremeno, Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka daju nekoliko preporuka kako bi se bolje osigurali najviši standardi zaštite osobnih podataka i privatnosti za budući digitalni euro.

Europski nadzornik za zaštitu podataka, Wojciech Wiewiórowski, izjavio je: “Pozdravljamo i podupiremo namjeru iz prijedloga uredbe da se osiguraju visoki standardi zaštite podataka za upotrebu digitalnog eura putem mreže, te još viši stupanj zaštite za izvanmrežnu upotrebu digitalnog eura. U našem zajedničkom mišljenju predlažemo daljnja poboljšanja kako bi se osiguralo da se prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka učinkovito štite. Konkretno, dajemo preporuke kako bi se osiguralo da se obrađuju samo nužni osobni podaci korisnika digitalnog eura i kako bi se izbjegla prekomjerna centralizacija osobnih podataka od strane Europske središnje banke (ECB) ili nacionalnih središnjih banaka.”

Zamjenica predsjednika Europskog odbora za zaštitu podataka, Irene Loizidou Nicolaidou, izjavila je: “Visok standard privatnosti i zaštita podataka ključan je za stjecanje povjerenja građana u ovu novu digitalnu valutu. S ovim zajedničkim mišljenjem nastojimo osigurati da se zaštita podataka unaprijed ugradi u fazu osmišljavanja digitalnog eura, kada se upotrebljava putem mreže i izvan nje, te kako bi se odredile odgovornosti za zaštitu podataka svakog sudionika koji sudjeluje u izdavanju digitalnog eura jasno utvrđenih u Uredbi.”

U skladu s  prijedlogom Uredbe, Europska središnja banka i nacionalne središnje banke mogu uspostaviti jedinstvenu pristupnu točku radi provjere da iznos digitalnih eura koji korisnici posjeduju ne premašuje maksimalni dopušteni iznos, poznat kao ograničenje posjedovanja. Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka razumiju da će se ova provjera vršiti obradom identifikatora korisnika digitalnog eura i njihovih povezanih ograničenja posjedovanja. U svom zajedničkom mišljenju, Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka traže pojašnjenja u vezi s obradom ovih identifikatora. Nadalje, Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka preporučuju napraviti procjenu je li jedinstvena pristupna točka nužna i razmjerna, naglašavajući da su tehničke mjere kojima se omogućuje decentralizirano pohranjivanje tih identifikatora izvedive, kao alternativa.

Kada je riječ o mehanizmu za otkrivanje i sprječavanje prijevara (FDPM) koji je uključen u prijedlog Uredbe, Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka smatraju da nedostaje faktor predvidljivosti. Prema njihovom mišljenju, obrada osobnih podataka unutar spomenutog mehanizma od strane Europske središnje banke i pružatelja platnih usluga (PSP) nije jasno definirana. Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka preporučuju da se dodatno dokaže potreba za mehanizmom za otkrivanje i sprječavanje prijevara. U nedostatku takvih dokaza, Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka preporučuju razmatranje manje invazivnih mjera s obzirom na zaštitu podataka. Također, Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka preporučuju da se u tom kontekstu definiraju uloge i zadaće Europske središnje banke, nacionalnih središnjih banaka i pružatelja platnih usluga, u skladu s ključnim načelima zaštite podataka.

Osim toga, Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka snažno predlaže uvođenje ‘praga privatnosti’ za internetske transakcije, u okviru kojeg se ne prate ni transakcije male vrijednosti izvan mreže ni transakcije male vrijednosti putem mreže a u svrhu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma. Kako bi se smanjio profil rizika od sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za internetske digitalne transakcije u eurima, Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka preporučuju da se podrazumijeva obveza provedbe odgovarajućih tehničkih mjera tijekom faze osmišljavanja digitalnog eura.

Naposljetku, Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka ističu da bi se prijedlogom Uredbe trebale dodatno razjasniti odgovornosti Europske središnje banke i pružatelja platnih usluga u pogledu zaštite podataka. To uključuje pravne osnove na koje bi se Europska središnja banka i pružatelj platnih usluga trebali osloniti, te vrste osobnih podataka koje bi trebali obrađivati za izdavanje, distribuciju i korištenje digitalnog eura.

Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka nastavit će pratiti i objavljivati smjernice o razvoju prijedologa ove Uredbe u skladu sa svojim odgovornostima.

A

Povezano

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je informaciju kako je došlo do "curenja" osobnih podataka više od milijun fizičkih osoba vlasnika vozila. Javnost obavještavamo kako je u tijeku nadzorno postupanje nad svim relevantnim subjektima u konkretnom slučaju te...

X
Skip to content