HR | EN

logo
header pozadina-min

Dostava medicinske dokumentacije pacijenta na zahtjev policije

Objavljeno: 28.12.2022.

Nastavno na upit bolnice o dostavi medicinske dokumentacije na zahtjev policije, u nastavku navodimo kako slijedi:

Prvenstveno ističemo kako je za zakonitost obrade osobnih podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

Dodatno, budući da se u konkretnom slučaju radi o podacima o zdravlju koji predstavljaju posebnu kategoriju osobnih podataka u smislu odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, za njihovu je obradu potrebno i postojanje jedne od iznimaka načelne zabrane obrade posebnih kategorija osobnih podataka iz članka 9. stavka 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Člankom 180. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) propisano je kazneno djelo širenja i prenošenja zarazne bolesti.

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14 i 70/19) u članku 13. stavku 1. propisuje da su policijske ovlasti, između ostalog navedenog, i prikupljanje, procjena, pohrana, obrada i korištenje podataka.

Člankom 23. stavkom 1. navedenog Zakona propisano je da policija prikuplja podatke o, između ostalog navedenog, osobi od koje prijeti opasnost te osobi za koju postoje osnove sumnje da priprema ili je počinila kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaj.

Člankom 25. stavkom 1. navedenog Zakona propisano je da radi obavljanja policijskih poslova policija može tražiti osobne i druge podatke od državnih tijela i drugih osoba koji posjeduju te podatke ili su ovlašteni voditi zbirke podataka.

Iz navedenog proizlazi da imate pravni temelj za dostavu traženih podataka policiji jer je takva obrada zakonita temeljem članka 6. stavka 1. točke c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade). Naime, iz navedenih odredbi Zakona o policijskim poslovima i ovlastima proizlazi pravna obveza Vas kao voditelja obrade u konkretnom slučaju, te je radi poštovanja iste nužna obrada zatraženih podataka odnosno dostava istih policiji.

Nadalje, u konkretnom slučaju, prema dostavljenim informacijama, primjenjiva iznimka načelne zabrane obrade posebnih kategorija osobnih podataka (ovdje dostave zdravstvenih podataka policiji) propisana je u članku 9. stavku 2. točki f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili kad god sudovi djeluju u sudbenom svojstvu).

 

A

Povezano

X
Skip to content