HR | EN

logo
header pozadina-min

EDPB-ova “lista želja” upućena Europskoj komisiji, prvi Europski pečat za zaštitu podataka i izvješće o radu EDPB-a za 2021.

Izvješće o radu EDPB-a za 2021.

Sažetak izvješća o radu EDPB-a za 2021.

Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka Zdravko Vukić sudjelovao je na sastanku Europskog odbora za zaštitu podataka održanom 12. Listopada 2022. u Briselu.

EDPB je usvojio popis aspekata u nacionalnom postupovnom pravu za koje želi da budu usklađeni na razini EU-a kako bi se olakšala provedba GDPR-a. Ovaj “popis želja” jedna je od ključnih radnji navedenih u Bečkoj izjavi EDPB-a o suradnji u provedbi. Popis je poslan Europskoj komisiji na razmatranje.

Predsjednica EDPB-a Andrea Jelinek izjavila je: “EDPB je poduzeo važne korake za promicanje učinkovite suradnje u pogledu snažne i brze provedbe GDPR-a. Identificirali smo neke prepreke izvan našeg djelokruga koje bi mogle zahtijevati zakonodavnu inicijativu. Trenutačna raznolikost nacionalnih postupaka i praksa ima štetan utjecaj na suradnju između tijela za zaštitu podataka.”

Popis se, između ostalog, bavi statusom i pravima stranaka u upravnom postupku; procesni rokovi; zahtjevi za usvajanje ili odbacivanje pritužbi; istražne ovlasti tijela za zaštitu podataka; te praktična provedba postupka suradnje.

Nadalje EDPB usvojio mišljenje o odobrenju kriterija certifikacije Europrivacy koje je dostavilo luksemburško tijelo za zaštitu podataka . Ovo mišljenje označava odobrenje prvog europskog pečata za zaštitu podataka od strane EDPB-a u skladu s čl. 42 (5) GDPR-a.

Mehanizam certificiranja Europrivacy opća je shema koja cilja na širok raspon različitih operacija obrade koje provode voditelji i izvršitelji obrade iz različitih sektora. Shema uključuje posebne kriterije koji je čine  primjenjivom na specifične operacije obrade ili sektore aktivnosti.

Ovo odobrenje još je jedan korak prema većoj usklađenosti s GDPR-om. Certifikacija pod pečatom zaštite podataka vrijedi u svim državama članicama EU. Omogućuje različitim voditeljima obrade i izvršiteljima obrade u različitim zemljama postizanje iste razine usklađenosti za slične postupke obrade.

Konačno, EDPB je usvojio izjavu o digitalnom euru. U svojoj izjavi, EDPB ponavlja važnost osiguravanja privatnosti i zaštite podataka sukladno načelu privacy by design and by default.

EDPB upozorava na upotrebe sustavne provjere valjanosti i praćenja svih transakcija u digitalnim eurima. U tom pogledu, EDPB preporučuje da digitalni euro bude dostupan i online i offline te omogućavanje potpune anonimnosti dnevnih transakcija. Naposljetku, EDPB poziva Europsku središnju banku i Europsku komisiju da pojačaju javnu raspravu o projektu digitalnog eura kako bi osigurali da ispunjava najviše standarde privatnosti i zaštite podataka.

A

Povezano

X
Skip to content