HR | EN

logo
header pozadina-min

Plenarna sjednica EDPB-a: međunarodni prijenosi osobnih podataka, podatkovna strategija Europske komisije i umjetna inteligencija

Zdravko Vukić, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka i član Europskog odbora za zaštitu podataka sudjelovao je na plenarnoj sjednici Europskog odbora za zaštitu podataka 18. studenoga u Briselu.

Tijekom plenarne sjednice, Europski odbor za zaštitu podataka (dalje u tekstu: EDPB)  usvojio je Smjernice o međudjelovanju čl. 3 i Poglavlja V GDPR-a. Pojašnjavanjem međudjelovanja između teritorijalnog opsega GDPR-a (članak 3.) i odredbi o međunarodnim prijenosima u Poglavlju V., Smjernice imaju za cilj pomoći voditeljima obrade i izvršiteljima obrade u Europskoj uniji pri utvrđivanju predstavlja li postupak obrade međunarodni prijenos te pružiti zajedničko EU razumijevanje koncepta međunarodnih prijenosa.

Smjernice navode tri kumulativna kriterija koji obradu kvalificiraju kao prijenos: (1) izvoznik podataka (voditelj obrade ili izvršitelj obrade) podliježe GDPR-u u vezi predmetne obrade; (2) izvoznik podataka prenosi ili stavlja na raspolaganje osobne podatke uvozniku podataka (drugom voditelju obrade, zajedničkom voditelju obrade ili izvršitelju obrade); (3) uvoznik podataka je u trećoj zemlji ili je međunarodna organizacija.

Obrada će se smatrati prijenosom, bez obzira na to podliježe li GDPR-u uvoznik s poslovnim nastanom u trećoj zemlji prema čl. 3(2) GDPR-a. Međutim, EDPB smatra da prikupljanje podataka izravno od ispitanika u Europskoj uniji na njihovu vlastitu inicijativu ne predstavlja prijenos.

Predsjednica EDPB-a Andrea Jelinek dodala je: “Ove Smjernice pružaju dosljedno tumačenje koncepta “međunarodnih prijenosa” i pojašnjavaju da, kada uvoznik podataka podliježe GDPR-u, obveze iz poglavlja V GDPR-a primjenjuju se i na prijenos iz EU-a uvozniku i na svaki daljnji prijenos koji uvoznik poduzima”.

Smjernice će biti predmet javnog savjetovanja.

EDPB je usvojio Izjavu o paketu digitalnih usluga i podatkovnoj strategiji Europske komisije. U priopćenju EDPB navodi tri stavke u okviru kojih ističe zabrinutost u vezi s prijedlozima Komisije koji su do sada predstavljeni (Zakon o upravljanju podacima, Zakon o digitalnim uslugama i Zakon o digitalnim tržištima i Uredba o umjetnoj inteligenciji). :

  • nedostatak zaštite temeljnih prava i sloboda pojedinca;
  • fragmentirani nadzor;
  • rizici nedosljednosti.

EDPB i EDPS već su izdali zajednička mišljenja o Zakonu o upravljanju podacima i Uredbi o umjetnoj inteligenciji, a EDPS je izdao mišljenja o Europskoj strategiji za podatke, Zakonu o digitalnim uslugama i Zakonu o digitalnim tržištima. U svom priopćenju, EDPB ponavlja svoj poziv na zabranu svake upotrebe umjetne inteligencije za automatizirano prepoznavanje ljudskih značajki u javno dostupnim prostorima.

Ovom prilikom ravnatelj Agencije Zdravko Vukić održao je i radni sastanak sa Karlom Resslerom,  hrvatskim zastupnikom u Europskom parlamentu i potpredsjednikom Odbora za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu (AIDA). Radi se o posebnom odboru Europskog parlamenta osnovanog radi uspostave dugoročnog europskog plana u području umjetne inteligencije.

Umjetna inteligencija je središnji element digitalne industrijske revolucije koja donosi brojne prednosti za različite sektore kao što su: zeleno i kružno gospodarstvo, poljoprivreda, zdravstvo, turizam. Umjetna inteligencija može povećati proizvodnju i kvalitetu strojeva, poboljšati korisničke usluge i uštedjeti energiju. Ključno je na razini EU donijeti usklađena pravila koja će zaštititi temeljena prava građana, a istodobno ne smiju sprječavati gospodarski rast i usporavati primjenu najmodernijih tehnologija, osobito kod malih i srednjih poduzeća.

A

Povezano

Agencija pokreće nadzorno postupanje nad HZZO

Agencija pokreće nadzorno postupanje nad HZZO

Agencija za zaštitu osobnih podataka temeljem napisa iz medija pokrenut će žurno nadzorno postupanje nad Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zbog mogućeg kibernetičkog napada. Ovim putem upozoravamo građane da e-poruke koje zaprime od "Hrvatskog zavoda za...

X
Skip to content