HR | EN

logo
header pozadina-min

Plenarna sjednica EDPB-a: međunarodni prijenosi osobnih podataka, podatkovna strategija Europske komisije i umjetna inteligencija

Zdravko Vukić, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka i član Europskog odbora za zaštitu podataka sudjelovao je na plenarnoj sjednici Europskog odbora za zaštitu podataka 18. studenoga u Briselu.

Tijekom plenarne sjednice, Europski odbor za zaštitu podataka (dalje u tekstu: EDPB)  usvojio je Smjernice o međudjelovanju čl. 3 i Poglavlja V GDPR-a. Pojašnjavanjem međudjelovanja između teritorijalnog opsega GDPR-a (članak 3.) i odredbi o međunarodnim prijenosima u Poglavlju V., Smjernice imaju za cilj pomoći voditeljima obrade i izvršiteljima obrade u Europskoj uniji pri utvrđivanju predstavlja li postupak obrade međunarodni prijenos te pružiti zajedničko EU razumijevanje koncepta međunarodnih prijenosa.

Smjernice navode tri kumulativna kriterija koji obradu kvalificiraju kao prijenos: (1) izvoznik podataka (voditelj obrade ili izvršitelj obrade) podliježe GDPR-u u vezi predmetne obrade; (2) izvoznik podataka prenosi ili stavlja na raspolaganje osobne podatke uvozniku podataka (drugom voditelju obrade, zajedničkom voditelju obrade ili izvršitelju obrade); (3) uvoznik podataka je u trećoj zemlji ili je međunarodna organizacija.

Obrada će se smatrati prijenosom, bez obzira na to podliježe li GDPR-u uvoznik s poslovnim nastanom u trećoj zemlji prema čl. 3(2) GDPR-a. Međutim, EDPB smatra da prikupljanje podataka izravno od ispitanika u Europskoj uniji na njihovu vlastitu inicijativu ne predstavlja prijenos.

Predsjednica EDPB-a Andrea Jelinek dodala je: “Ove Smjernice pružaju dosljedno tumačenje koncepta “međunarodnih prijenosa” i pojašnjavaju da, kada uvoznik podataka podliježe GDPR-u, obveze iz poglavlja V GDPR-a primjenjuju se i na prijenos iz EU-a uvozniku i na svaki daljnji prijenos koji uvoznik poduzima”.

Smjernice će biti predmet javnog savjetovanja.

EDPB je usvojio Izjavu o paketu digitalnih usluga i podatkovnoj strategiji Europske komisije. U priopćenju EDPB navodi tri stavke u okviru kojih ističe zabrinutost u vezi s prijedlozima Komisije koji su do sada predstavljeni (Zakon o upravljanju podacima, Zakon o digitalnim uslugama i Zakon o digitalnim tržištima i Uredba o umjetnoj inteligenciji). :

  • nedostatak zaštite temeljnih prava i sloboda pojedinca;
  • fragmentirani nadzor;
  • rizici nedosljednosti.

EDPB i EDPS već su izdali zajednička mišljenja o Zakonu o upravljanju podacima i Uredbi o umjetnoj inteligenciji, a EDPS je izdao mišljenja o Europskoj strategiji za podatke, Zakonu o digitalnim uslugama i Zakonu o digitalnim tržištima. U svom priopćenju, EDPB ponavlja svoj poziv na zabranu svake upotrebe umjetne inteligencije za automatizirano prepoznavanje ljudskih značajki u javno dostupnim prostorima.

Ovom prilikom ravnatelj Agencije Zdravko Vukić održao je i radni sastanak sa Karlom Resslerom,  hrvatskim zastupnikom u Europskom parlamentu i potpredsjednikom Odbora za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu (AIDA). Radi se o posebnom odboru Europskog parlamenta osnovanog radi uspostave dugoročnog europskog plana u području umjetne inteligencije.

Umjetna inteligencija je središnji element digitalne industrijske revolucije koja donosi brojne prednosti za različite sektore kao što su: zeleno i kružno gospodarstvo, poljoprivreda, zdravstvo, turizam. Umjetna inteligencija može povećati proizvodnju i kvalitetu strojeva, poboljšati korisničke usluge i uštedjeti energiju. Ključno je na razini EU donijeti usklađena pravila koja će zaštititi temeljena prava građana, a istodobno ne smiju sprječavati gospodarski rast i usporavati primjenu najmodernijih tehnologija, osobito kod malih i srednjih poduzeća.

A

Povezano

Međunarodna konferencija ARC II projekta

Međunarodna konferencija ARC II projekta

U okviru europskog projekta ARC II (AWARENESS RAISING CAMPAING FOR SMEs (ARC) - Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za male i srednje poduzetnike), 9. travnja 2024. u Rimu održana je međunarodna konferencija, koja je okupila predstavnike hrvatskog i...

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

26. ožujka 2024. Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao neovisno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, za predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatski sabor donosi preporuke odnosne na obradu osobnih podataka koje političke...

X
Skip to content