HR | EN

logo
header pozadina-min

EDPB poziva na brzo donošenje Uredbe zbog učinkovitijeg rješavanja prekograničnih slučajeva

Bruxelles, 21. rujna – Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) i Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) usvojili su zajedničko mišljenje o prijedlogu Europske komisije za donošenjem Uredbe o dodatnim proceduralnim pravilima za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka. Cilj je ovog prijedloga osigurati pravovremeni dovršetak istraga i pružanje brzih pravnih lijekova za pojedince u prekograničnim predmetima i to usklađivanjem niza proceduralnih razlika diljem EU-a i pojednostavljenjem postupka prekogranične suradnje. Prijedlog se temelji na popisu prijedloga koji je Europski odbor za zaštitu podataka poslao Europskoj komisiji u listopadu 2022.

Predsjednica Europskog odbora za zaštitu podataka Anu Talus izjavila je: “Pozdravljamo brzi odgovor Komisije na naš poziv na djelovanje i zadovoljstvo nam je vidjeti da je naš popis želja sada pretvoren u konkretan zakonodavni prijedlog kojim će se nadopuniti Opća uredba o zaštiti podataka. Ovim zajedničkim mišljenjem nastojimo osigurati da nova Uredba funkcionira za sve uključene strane. S obzirom na njezinu veliku važnost, pozivamo zakonodavce da brzo donesu tu novu Uredbu.”

Nadzornik EDPS-a Wojciech Wiewiórowski izjavio je: „Prijedlog Komisije ohrabrujuć je pokušaj rješavanja nekih izazova koje su utvrdili stručnjaci povezani s upravljanjem “One-Stop-Shop” mehanizmom. Kreiranjem zajedničkog mišljenja nadamo se da ćemo dodatno poboljšati buduće zakonodavstvo i, posebno, potaknuti pravodobno rješavanje prekograničnih predmeta te osigurati poštovanje proceduralnih prava podnositelja pritužbi, imajući na umu ograničenja svojstvena modelu provedbe iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Nadalje, pozivamo suzakonodavce da iskoriste tu priliku kako bi uklonili praktične prepreke učinkovitoj suradnji između nacionalnih tijela za zaštitu podataka i EDPS-a.”

Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka pozdravljaju napore Komisije da uskladi informacije koje treba dostaviti kako bi se pritužba smatrala dopuštenom te nadalje pozivaju na usklađivanje zahtjeva za utvrđivanjem dopuštenosti. Također sa zadovoljstvom primaju pojašnjenja u vezi s pravom na pristup upravnom spisu. Osim toga, prijedlog Komisije za poticanje postizanja dogovora u ranoj fazi postupka suradnje ključan je za učinkovitiju i snažniju suradnju u provedbi.

Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka smatraju da bi se prijedlozi za utvrđivanje dogovora mogli dodatno poboljšati osiguravanjem veće uključenosti predmetnih nadzornih tijela u sami postupak jer bi se time izbjegli mogući sporovi u kasnijoj fazi. Konkretno, „preliminarne dokaze” upućene strankama u ispitnom postupku i „prethodno stajalište” za odbijanje pritužbe trebalo bi prethodno podijeliti sa predmetnim nadzornim tijelima prije nego što se podnesu strankama u ispitnom postupku ili podnositelju pritužbe. Nadalje, trebalo bi utvrditi rokove, koji se mogu produljiti u opravdanim okolnostima, za određene proceduralne korake kako bi se omogućila brza i učinkovita provedba.

Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka naglašavaju da se tim prijedlogom ne bi trebala neopravdano ograničiti sposobnost predmetnih nadzornih tijela da podnesu relevantne i obrazložene prigovore na nacrt odluke, uključujući i opseg istrage. Također pozivaju suzakonodavce da ne mijenjaju trenutačni pristup pravu stranaka na saslušanje u postupku rješavanja sporova koji se pokreće kada tijela za zaštitu podataka ne postignu dogovor u predmetu. Predloženom izmjenom zahtijevalo bi se od predsjednika Europskog odbora za zaštitu podataka da strankama pod istragom i podnositelju pritužbe dostavi „izjavu o razlozima”. Čini se da to nije u skladu sa načelima “One-stop-shop” mehanizma; te se također smatra nepotrebnim s obzirom na trenutačnu praksu kojom se Europskom odboru za zaštitu podataka omogućuje da na odgovarajući način uzme u obzir stajališta stranaka i donese odluku u zadanim rokovima.

Kad je riječ o hitnom postupku iz članka 66. stavka 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka pozivaju suzakonodavce da navedu kako konačne mjere donose nadležna tijela za zaštitu podataka i da, prema potrebi, imaju šire područje primjene od samog područja tijela za zaštitu podataka koje je podnijelo zahtjev.

Naposljetku, kako je Europski nadzornik za zaštitu podataka istaknuo u inicijativi poslanoj Komisiji u travnju 2023., trebalo bi ukloniti postojeće praktične prepreke učinkovitoj suradnji između nacionalnih tijela za zaštitu podataka i EDPS-a. Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka stoga preporučuju uvođenje posebne odredbe u tu svrhu.

Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka usvojili su zajedničko stajalište kao odgovor na javno savjetovanje Europske komisije o predlošku izvješća za opis tehnika profiliranja potrošača u skladu s člankom 15. Zakona o digitalnim tržištima. U skladu sa Zakonom o digitalnim tržištima određeni gatekeeperi morat će svake godine dostavljati takva izvješća Europskoj komisiji. Cilj je nacrta utvrditi što bi gatekeeperi trebali uključiti u neovisno revidirane opise svojih tehnika izrade profila. Komisija će te opise proslijediti Europskom odboru za zaštitu podataka i na njima će se temeljiti provedbene mjere tijela za zaštitu podataka.

Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka sastavljaju nekoliko preporuka kako bi se pojasnio opseg informacija koje Komisija traži, a koje će se proslijediti Europskom odboru za zaštitu podataka. Preporučuju da gatekeeperi dostave dodatne informacije o kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju i njihovim izvorima, hodogramu predmetne obrade, pravnoj osnovi, mjerama poduzetima u pogledu prava ispitanika i opisu odgovarajućih tehničkih zaštitnih mjera koje provode.

 

A

Povezano

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

26. ožujka 2024. Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao neovisno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, za predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatski sabor donosi preporuke odnosne na obradu osobnih podataka koje političke...

X
Skip to content