HR | EN

logo
header pozadina-min

EDPB usvaja odluku prema članku 65. GDPR-a – WhatsApp Irska

Tijekom svoje posljednje plenarne sjednice održane 28. srpnja 2021., EDPB je usvojio odluku o rješavanju sporova na temelju članka 65. GDPR-a. Obvezujućom odlukom nastoji se riješiti nedostatak konsenzusa o određenim aspektima nacrta odluke koju je izdalo irsko nadzorno tijelo kao vodeće nadzorno tijelo (LSA) u vezi s WhatsApp Ireland Ltd. (WhatsApp IE) i naknadni prigovori izraženi od strane brojnih predmetnih zainteresiranih nadzornih tijela (CSA).

Vodeće nadzorno tijelo izdalo je nacrt odluke nakon što je izvršena istraga o WhatsApp IE, a vezano uz pitanje je li WhatsApp IE uskladio svoje obveze transparentnosti prema člancima 12., 13. i 14. GDPR -a. Dana 24. prosinca 2020., vodeće nadzorno tijelo podijelilo je svoj nacrt odluke s zainteresiranim nadzornim tijelima u skladu s člankom 60. stavkom 3. GDPR-a.

Zainteresirana nadzorna tijela su uputila prigovore temeljem članka 60. stavka 4. GDPR-a koji se odnosi, između ostalog, na utvrđene povrede GDPR-a, pitanje treba li posebne podatke o kojima se radi smatrati osobnim podacima i o posljedicama istih, te o primjerenosti predviđenih korektivnih mjera.

Vodeće nadzorno tijelo nije uspjelo postići konsenzus, razmotrivši prigovore zainteresiranih nadzornih tijela, te je stoga Odboru priopćilo kako neće slijediti prigovore. U skladu s tim, vodeće nadzorno tijelo uputilo ih je na utvrđivanje EDPB-u na temelju članka 65. stavka 1. točke (a) GDPR-a, čime je pokrenut postupak rješavanja sporova.

EDPB je usvojio svoju obvezujuću odluku. Odluka se bavi meritumom prigovora za koje se utvrdilo da su “relevantni i obrazloženi” u skladu sa zahtjevima članka 4. stavka 24. GDPR-a. EDPB će uskoro formalno obavijestiti svoju odluku predmetnim zainteresiranim nadzornim tijelima.

Vodeće nadzorno tijelo će usvojiti svoju konačnu odluku, upućenu voditelju obrade, na temelju odluke EDPB-a, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije mjesec dana nakon što je EDPB obavijestio o svojoj odluci. EDPB će svoju odluku objaviti na svojoj web stranici bez nepotrebnog odgađanja nakon što vodeće nadzorno tijelo obavijesti voditelja obrade o svojoj nacionalnoj odluci.

A

Povezano

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

26. ožujka 2024. Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao neovisno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, za predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatski sabor donosi preporuke odnosne na obradu osobnih podataka koje političke...

X
Skip to content