HR | EN

logo
header pozadina-min

EDPB usvojio obvezujuću odluku u predmetu TikTok, 2.8.2023.

Na plenarnoj sjednici 2. kolovoza 2023. godine Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je odluku o rješavanju sporova na temelju članka 65. Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi nacrta odluke irskog tijela za zaštitu podataka u predmetu TikTok. Obvezujuća odluka odnosi se na pravna pitanja koja proizlaze iz prigovora na nacrt odluke irskog tijela za zaštitu podataka kao vodećeg nadzornog tijela vezano za voditelja obrade Technology Limited (TTL). Obvezujućom odlukom Europskog odbora za zaštitu podataka osigurava se da nacionalna tijela za zaštitu podataka ispravno i dosljedno primjenjuju Opću uredbu o zaštiti podataka.

Nakon provedene istrage po službenoj dužnosti, Irsko tijelo za zaštitu podataka izdalo je nacrt odluke o obradi osobnih podataka registriranih korisnika TikToka u dobi od 13 do 17 godina, kao i o određenim pitanjima u vezi s obradom osobnih podataka djece mlađe od 13 godina. Budući da nije postignut konsenzus o prigovorima koje su podnijela tijela za zaštitu podataka, Europski odbor za zaštitu podataka pozvan je da spor između tijela za zaštitu podataka riješi u roku od dva mjeseca.

Prigovori su se odnosili, među ostalim, na pitanje je li došlo do povrede tehničke i integrirane zaštite podataka utvrđene u članku 25. Opće uredbe o zaštiti podataka vezano za verifikaciju dobi korisnika TikToka i je li došlo do povrede načela poštenosti u odnosu na određena obilježja dizajna korisničkog sustava.

Vodeće nadzorno tijelo (irsko tijelo za zaštitu podataka) donijet će svoju konačnu odluku na temelju obvezujuće odluke Europskog odbora za zaštitu podataka, uzimajući u obzir pravnu procjenu EDPB-a, najkasnije mjesec dana nakon što je Europski odbor za zaštitu podataka priopćio svoju odluku. Europski odbor za zaštitu podataka objavit će svoju odluku na svojim internetskim stranicama nakon što vodeće nadzorno tijelo obavijesti voditelja obrade o svojoj nacionalnoj odluci.

A

Povezano

X
Skip to content