Europska komisija usvojila odluke o primjerenosti za Ujedinjeno Kraljevstvo

Transferi podataka u UK

Europska komisija je 28. lipnja 2021. usvojila dvije odluke o primjerenosti za Ujedinjeno Kraljevstvo – jednu prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), a drugu za Direktivu (EU) 2016/680 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Osobni podaci se sada mogu slobodno prenositi iz Europske unije u Ujedinjeno Kraljevstvo pod jednakom razinom zaštite kao i onom zajamčenom zakonodavstvom Europske unije. Odluke o primjerenosti također olakšavaju ispravnu provedbu Sporazuma o trgovini i suradnji sklopljenom između Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, koji predviđa razmjenu osobnih podataka, na primjer za suradnju u slučajevima pravne prirode.

Sustav zaštite podataka Ujedinjenog Kraljevstva i dalje se temelji na istim pravilima koja su bila primjenjiva dok je Ujedinjeno Kraljevstvo bilo država članica Europske unije. Ujedinjeno Kraljevstvo je u svoj pravni sustav nakon Brexita u potpunosti ugradilo načela, prava i obveze GDPR-a i Direktive 2016/680.

Detaljnije o navedenome možete pročitati na stranicama Europske komisije: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_21_3183

 

A

Povezano

Sportskoj kladionici izrečena upravna novčana kazna od 380.000 eura

Sportskoj kladionici izrečena upravna novčana kazna od 380.000 eura

Agencija za zaštitu osobnih podatka izrekla je upravnu novčanu kaznu voditelju obrade – trgovačkom društvu za priređivanje igara na sreću - igara klađenja (sportskoj kladionici) u iznosu od 380.000,00 eura zbog sljedeće utvrđenih povreda Opće uredbe o zaštiti...

X
Skip to content