HR | EN

logo
header pozadina-min

Europski odbor za zaštitu podataka usvojio obvezujuće odluke o rješavanju sporova u vezi s Facebookom, Instagramom i WhatsAppom

EDPB Plenarna sjednica

Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka Zdravko Vukić sudjelovao je na sjednici Europskog odbora za zaštitu podataka održanoj 5. prosinca  2022. godine. Na plenarnoj sjednici Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je tri odluke o rješavanju sporova na temelju članka 65. Opće uredbe o zaštiti podataka u pogledu Meta Platforms Ireland Limited (Meta Irska). Obvezujuće odluke odnose se na važna pravna pitanja koja proizlaze iz nacrta odluka irskog nadzornog tijela kao vodećeg nadzornog tijela u pogledu platformi Meta Irska Facebook, Instagram i WhatsApp. Obvezujuće odluke Europskog odbora za zaštitu podataka imaju ključnu ulogu u osiguravanju pravilne i dosljedne primjene Opće uredbe o zaštiti podataka od strane nacionalnih nadzornih tijela.

Irsko nadzorno tijelo izdalo je nacrt odluka nakon istraga o aktivnostima obrade tih triju platformi utemeljenih na pritužbama. Nacrti odluka Facebooka i Instagrama posebno se odnose na zakonitost i transparentnost obrade osobnih podataka u svrhe bihevioralnog oglašavanja. Nacrt odluke WhatsAppa posebno se odnosi na zakonitost obrade osobnih podataka u svrhu poboljšanja usluga. Nekoliko nadzornih tijela uložilo je prigovore na nacrte odluka koje je pripremilo irsko nadzorno tijelo u pogledu, među ostalim, pravne osnove za obradu (članak 6. Opće uredbe o zaštiti podataka), načela zaštite podataka (članak 5. Opće uredbe o zaštiti podataka) i primjene korektivnih mjera, uključujući novčane kazne. Budući da nije postignut konsenzus o tim prigovorima, Europski odbor za zaštitu podataka pozvan je da spor između nadzornih tijela riješi u roku od dva mjeseca. Predstavnici Agencije za zaštitu osobnih podataka sudjelovali su u izradi Odluke iz članka 65. vezano za slučaj Whatsapp.

U svojim obvezujućim odlukama Europski odbor za zaštitu podataka rješava, među ostalim, pitanje je li obrada osobnih podataka u svrhu izvršenje ugovora prikladna pravna osnova za bihevioralno oglašavanje u slučajevima Facebooka i Instagrama te za poboljšanje usluga u slučaju WhatsAppa. Vodeće nadzorno tijelo donosi svoje tri konačne odluke, upućene voditelju obrade, na temelju obvezujućih odluka EDPB-a, uzimajući u obzir pravnu procjenu Europskog odbora za zaštitu podataka, najkasnije mjesec dana nakon što je EDPB usvojio svoje odluke. Europski odbor za zaštitu podataka objavit će svoje odluke na internetskim stranicama nakon što vodeće nadzorno tijelo obavijesti voditelja obrade o svojim nacionalnim odlukama.

 

A

Povezano

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je informaciju kako je došlo do "curenja" osobnih podataka više od milijun fizičkih osoba vlasnika vozila. Javnost obavještavamo kako je u tijeku nadzorno postupanje nad svim relevantnim subjektima u konkretnom slučaju te...

X
Skip to content