HR | EN

logo
header pozadina-min

Fotografiranje i objava fotografija djeteta u vrtiću

 

Objavljeno: 28.11.2023.

Nastavno na dopis, Agencija za zaštitu osobnih podataka u nastavku iznosi sljedeće:

Napominjemo da je vrtić voditelj obrade u smislu članka 4. stavka 1. točke 4. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ističemo kako je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Vezano uz fotografiranje djece, napominjemo kako, sukladno uvodnoj izjavi 38 Opće uredbe o zaštiti podataka, djeca zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih podataka budući mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka.

Imajući u vidu da su osobni podaci djeteta osobito osjetljivi, smatramo kako se fotografiranje (i objava fotografija djeteta) ne može temeljiti na legitimnom interesu ukoliko se određenom fotografijom pojedino dijete ciljano izdvaja iz mase te je fokus upravo na njemu.

Pravni temelj za navedenu obradu bi se mogao pronaći u privoli ispitanika u smislu članka 6. stavka 1. točke a) Opće uredbe o zaštiti podataka, a s obzirom da je riječ o djetetu, navedeni osobni podaci se mogu obrađivati samo uz pribavljanje privole od strane nositelja roditeljske odgovornosti.

Pri tome roditeljima mora biti potpuno jasno za što točno daju privolu: fotografiranje djeteta u svrhu slanja fotografija roditeljima radi njihove informiranosti, fotografiranje djeteta u svrhu objave na web stranici vrtića u promidžbene svrhe i slično.

Za detalje Vas upućujemo na Preporuke Agencije o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka u predškolskim ustanovama“, dostupne na poveznici: https://azop.hr/primjena-opce-uredbe-o-zastiti-podataka-u-predskolskim-ustanovama/.

X
Skip to content