HR | EN

logo
header pozadina-min

Gradu Zagrebu naložene mjere vezane uz videonadzor javnih površina

Agencija za zaštitu osobnih podataka zabranila je Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, kao voditelju obrade, omogućavanje uvida i/ili izuzimanje snimki nastalih videonadzorom javnih površina Odjelu komunalnog redarstva, posebice u svrhu postupanja u vezi utvrđivanja prekršaja protiv osoba koje nepropisno odbacuju otpad na površine javne namjene. Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet naloženo je da u roku od 90 dana, između ostalog, donese odgovarajući unutarnji pravno provedbeni okvir upravljanja videonadzornim sustavom kojim će se utvrditi i provoditi politike i postupke povezane s videonadzorom javnih površina.

Naime, videonadzorni sustav na javnoj površini Grada Zagreba postavljen je u svrhu provođenja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, izdavanja naredbi za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanih Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnim zakonom, a isto prate ovlašteni prometni redari unutar Odjela prometnog redarstva. Po pritužbi građana i nakon objava u medijima o mogućem korištenju videonadzornog sustava koji je postavljen na javnim površinama u Gradu Zagrebu u svrhu utvrđivanja prekršaja protiv osoba koje nepropisno odbacuju otpad na površine javne namjene, Agencija je provela nadzorno postupanje kako bi utvrdila sve okolnosti o obradi osobnih podataka putem videonadzora. Tijekom nadzornog postupanja utvrđeno je kako Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet:

  • vodi evidenciju aktivnosti obrade odnosnu na obradu osobnih podataka putem videonadzora kojim je obuhvaćena javna površina na području Grada Zagreba, protivno odredbama članka 30. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka
  • nije proveo odgovarajuće organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti obrade osobnih podataka putem videonadzora kojim je obuhvaćena javna površina na području Grada Zagreba, a suprotno odredbama članka 32. stavka 1. i 2. Opće uredbe o zaštiti podataka te članka 28. stavka 1., 3. i 4. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Naime, premda prema iskazima odgovornih osoba postoji opća mogućnost ulaska komunalnih redara u tzv. Operativno komunikacijski centar, prvenstveno prema potrebama i samostalnoj procjeni komunalnih redara te tako i mogućnost uvida, ali i eventualnog podnošenja zahtjeva za izuzimanjem nastalih snimki videonadzornog sustava u postupcima iz njihove nadležnosti, utvrđeno je kako voditelj obrade nije predvidio, a s tim u vezi, nije dokumentirao interni pravno provedbeni okvir upravljanja videonadzornim sustavom, uključivo postupke, procedure i protokole odnosne na eventualno moguće otkrivanje i/ili izuzimanje, uključujući podnošenje i zaprimanje zahtjeva djelatnika Odjela komunalnog redarstva za otkrivanjem snimki nastalim korištenjem videonadzornog sustava na javnim površinama
  • nije adekvatno označio da je javna površina pod videonadzorom, a sukladno odredbi članka 13. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, u vezi s člankom 27. stavkom 2. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sukladno utvrđenom, osim gore navedene mjere, Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, kao voditelju obrade, naloženo je da postavi oznake da je javna površina pod videonadzorom koje trebaju biti vidljive najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja svake od lokacija na koje su postavljene kamere, a koje čine sustav videonadzora javnih površina Grada Zagreb, a sukladno članku 27. stavak 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Isto tako, Agencija je naložila voditelju obrade uskladi sadržaj svih obavijesti o postojanju videonadzornog sustava javnih površina, sukladno odredbama članka 27. stavka 2. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

A

Povezano

Međunarodna konferencija ARC II projekta

Međunarodna konferencija ARC II projekta

U okviru europskog projekta ARC II (AWARENESS RAISING CAMPAING FOR SMEs (ARC) - Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za male i srednje poduzetnike), 9. travnja 2024. u Rimu održana je međunarodna konferencija, koja je okupila predstavnike hrvatskog i...

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

26. ožujka 2024. Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao neovisno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, za predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatski sabor donosi preporuke odnosne na obradu osobnih podataka koje političke...

X
Skip to content